Lietuvos respublikos švietimo įstatymas parsisiųsti

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas parsisiųsti

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi bei vaikų vasaros poilsio programų atrankos ir finansavimo iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas parsisiųsti

Įsakymas „Dėl kvalifikacijos tobulinimo programų bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, sąrašo patvirtinimo“ parsisųsti

Kvalifikacijos tobulinimo programų bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, sąrašas parsisiųsti

Įsakymas dėl neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų bei vaikų vasaros poilsio programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, vertinimo ekspertų grupių sudarymo parsisiųsti

Įsakymas dėl neformaliojo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir pripažinimo aukštosiose mokyklose bendrųjų principų  patvirtinimo parsisiųsti

Back to top