Lietuvos respublikos švietimo įstatymas parsisiųsti

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymas parsisiųsti

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas parsisiųsti

Įsakymas „Dėl kvalifikacijos tobulinimo programų bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, sąrašo patvirtinimo“ parsisųsti

Kvalifikacijos tobulinimo programų bedarbiams, turintiems aukštąjį išsilavinimą, sąrašas parsisiųsti

Back to top