Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016-2019 m. bendrosios nuostatos ir esamos situacijos apžvalga parsisiųsti

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2016-2019 m. parsisiųsti

Suaugusiųjų mokymo ir užimtumo paslaugas teikiančios institucijos, mokymo ir užimtumo programos parsisiųsti

Back to top