Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano 2016-2019 m. bendrosios nuostatos ir esamos situacijos apžvalga parsisiųsti

Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas 2016-2019 m. parsisiųsti

 

Back to top