Minint šiais 2020 metais Tarptautinę mokytojų dieną, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus įsteigtos kelios nominacijos ir jomis apdovanotos Klaipėdos miesto švietimo įstaigos. Labai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centrui įteikta nominacija „Už pagalbą švietimo įstaigoms, vykdant nuotolinį mokymą“. Dar kartą sveikiname bendruomenes, kurioms įteiktos šios nominacijos: nominacija „Už aktyvią projektinę veiklą“ – lopšelių-darželių „Atžalynas“, „Puriena“, „Radastėlė“ ir „Dobiliukas“ bendruomenėms, „Už išskirtinius akademinius mokinių pasiekimus, edukacinių aplinkų kūrimąׅ“ –„Versmės“ progimnazijai, „Už teatrinį ugdymą ir humanistinės pedagogikos įgyvendinimą“ – Maksimo Gorkio progimnazijai, „Už sporto ugdymo krypties programų įgyvendinimą“ nominuota „Aukuro“ gimnazija, o Adomo Brako dailės mokykla – „Už nuotolinio mokymo įgyvendinimą“.
Back to top