Lyderystė – tai vienas iš svarbiausių XXI a. gebėjimų, kuris turi būti ugdomas šiuolaikinėje mokykloje. Vieniems lyderystė susijusi su motyvacija, kitiems ji asocijuojasi su rezultais, dar kitiems – tai įkvėpimas… Kaip ugdyti lyderius ir ar kiekvienas gali būti lyderiu – tai yra klausimai, į kuriuos atsakymų ieško pedagogai. Neabejotina, kad pozityvi lyderystė gali būti ugdoma tik pozityvioje aplinkoje, siekiant kiekvieno asmens individualios pažangos, konstruktyviai veikiant drauge su kitais.  

     Įvairūs praktiniai lyderystės ugdymo aspektai 2019 m. balandžio 18 d. buvo aptariami Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijoje mokyklinio lyderystės iniciatyvų renginio metu „Mokymo metodai, skatinantys lyderystę, pozityvios aplinkos kūrimas patyriminiam mokymui(si), mokinio individualios pažangos matavimas“. Renginyje dalyvavo ir patirtimi dalijosi dviejų mokyklų – Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos bei Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos – pedagogai, savo atliktą tyrimą ir jo rezultatus pristatė ateities kartos lyderės – Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos 7 ir 8 klasių mokinės. Direktorė Inga Kurlavičienė pristatė savo įspūdžius apie patyriminį mokymą iš Lenkijoje, Čekijoje bei Lietuvoje aplankytų mokyklų. Trylika pranešėjų skatino ieškoti atsakymų į klausimus:  kokie yra pozityvaus lyderio ugdymo praktiniai aspektai? kokia turėtų būti lyderystės retorika? ar visiems vienodai suprantama lyderystės sąvoka? ar mokykla ugdo lyderius? kaip pozityvios aplinkos sukūrimas skatina mokinių pažangą? kokie patyriminio mokymo(si) metodai tinkami visiems ir kiekvienam mokiniui atskirai? kaip pamatuoti individualią mokinio pažangą?

Atsakymai pateikti nebūtinai į visus klausimus. Refleksijos metu paaiškėjo, kad idėjų, kurias mokytojai galėtų įgyvendinti savo darbe, išgirsta nemažai, svarbiausia, kad sužadintos mintys ir atsakymų bus ieškoma.

Back to top