dav

2018 m. spalio 19 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro bei Klaipėdos miesto meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio iniciatyva organizuota išvyka į Vilnių.  Ieškodamos naujų patirčių, idėjų Klaipėdos miesto meninio ugdymo mokytojos apsilankė Vilniaus lopšelyje-darželyje „Jovarėlis“, kuriame įvyko seminaras „Idėjos ir atradimai ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus“. Susitikimo dalyvius pasveikino ir užsimezgusia partneryste pasidžiaugė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Vidmanta Kibirkštienė bei lopšelio-darželio „Jovarėlis“ direktorė Aleksandra Remeikienė. Muzikinę dovaną klaipėdiškėms dovanojo mažieji „jovariečiai“, įstaigos pedagogų ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos. Gražios bendrystės vedamos Vilniaus miesto muzikos mokytojos yra sukūrusios ansamblį, kuriam vadovauja metodinės tarybos pirmininkė Eglė Povilaitienė.

      Susitikimo-seminaro metu vyravo teorijos ir praktikos dermė. Muzikos mokytojos iš Vilniaus ikimokyklinio ugdymo įstaigų Virginija Pilinkienė, Eglė Povilaitienė, Izolda Vaskovskienė, Jūratė Mackevičienė, Gražina Stričkienė, Danguolė Palvinskienė pristatė ir praktiškai demonstravo  muzikinėse veiklose taikomus metodus, būdus, idėjas, padedančius veiksmingai įsisavinti žinias ikimokyklinio amžiaus vaikams. Susitikimo pabaigoje dalyviai prie kavos puodelio diskutavo,  aptarė jiems aktualias temas, pasidalino džiaugsmais ir rūpesčiais.

      Džiaugiamės, kad susitikimas pateisino mūsų visų lūkesčius, buvo įdomus ir naudingas.  Susipažinome su Vilniaus miesto muzikos mokytojų patirtimi, naujais potyriais organizuojant vaikų muzikinę veiklą, mokėmės vieni iš kitų, mokėmės kartu, užmezgėme glaudžius tarpusavio bendradarbiavimo ryšius.

      Na, o Klaipėdos miesto meninio ugdymo mokytojų išvyką vainikavo Giocchimo Rossinio 2 veiksmų komiška opera „Sevilijos kirpėjas“, kuri vyko Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

Ikimokyklinio meninio ugdymo mokytojų metodinio būrelio tarybos pirmininkė

Nijolė Pranevičienė

Back to top