Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro (toliau – PŠKC) bendruomenei pateikiama svarstyti PŠKC direktorės Raimondos Stirbienės 2020 metų veiklos ataskaita.

Per 10 dienų (iki sausio 30 d.) nuo šios ataskaitos paskelbimo PŠKC interneto svetainėje PŠKC bendruomenė turi teisę pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo darbuotojų atstovavimą įgyvendinančiam asmeniui el. paštu edgaras.gervaitis@kpskc.lt. Darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo, įvertinęs PŠKC direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitą ir PŠKC bendruomenės narių siūlymus, priima sprendimą dėl PŠKC vadovo metų veiklos įvertinimo.

Direktorės Raimondos Stirbienės 2020 metų veiklos ataskaita

 

Back to top