1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Anglų kalba

Eil. Nr.

Žanras (monografija, knyga, programa, lentelės, pamokų ciklas, tyrimas, testas, mokomosios užduotys ar kita). Darbo / priemonės pavadinimas

1.  
 

Autorius / autorių grupė (Vardas, Pavardė). Dalykas, kvalifikacinė kategorija

 
Įstaiga
 
Amžiaus grupė / klasė
 
Anotacija (iki 300 ženklų)
 
Aprobuota / pristatyta (kada ir kur)
 

Edukacinis bankas

Eil. Nr. Mokykla Autorius Darbo pavadinimas (rūšis) Anotacija
1. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnaizja D. Kurmytė-Rubežė Metodinė medžiaga „Istorijos kūrimas komiksų forma“ Nuo 2013 metų Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje pradėtos vykdyti netradicinių /praktinių veiklų pamokos. Mokytojas parengęs 16 – os valandų programą (nuo 2015 metų 20 – ies valandų), kurioje turi atsispindėti ugdomoji veikla pateikta kiek netradiciškai, sutelkta daugiau į praktiką, tyrimą, susitinka su ugdytiniais iš viso penkis kartus per keletą mėnesių ir atlieka įvairias praktines ar tiriamąsias veiklas (o jų būna 5 kartus po keturias valandas). Šių susitikimų rezultatai yra pristatomi visai mokyklos bendruomenei. Skaidrėse pristatyta viena iš sukurtų programų..
>>Parsisiųsti
2. Klaipėdos Vutauto Didžiojo gimnazija I. Macytė Pamokų ciklas „Newspaper Publishing as an Option for an English Module“ Possible target groups: 10-11th-formers. Duration and goals: a newspaper per semester. Simplified outline: BEFORE PUBLISHING: Introduction to the basic newspaper posts, terms and responsibilities; work groups formed (2-5 students); roles chosen/assigned: e.g. Junior Newspaper Editor, interviewers, newspaper template designer, etc.; deadlines set for tasks of different nature (both class activities and individual work); a series of workshops with the teacher circulating in class providing guidelines. HOT OF THE PRESS! Presentation of the newest issue to the school community. AFTER PUBLISHING: Analysis of ideas in context: learning new lexis. Analysis and discussion of what needs improving: syntax, lexis, topics.
>>Parsisiųsti
3. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija B. Buinevičienė Pagrindinio ugdymo programos tema „Žmogus ir aplinka. Ekologija:
aplinkos apsauga“ CLIL ‘Water, Water everywhere‘ („Mus supa vanduo“)
Metodinio darbo medžiaga paruošta pagrindinio ugdymo programos temos „Žmogus ir aplinka. Ekologija: aplinkos apsauga“ 9-10 klasių mokiniams. Pamoka yra CLIL (integruoto turinio) tipo paruošta pagal tarptautinio projekto ’Green English“ („Žalioji anglų kalba“) medžiagą.
>>Parsisiųsti
4. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija B. Buinevičienė Rašinių rašymas ‘Race of Compositions Following their Map’ Mokiniai susipažįsta su anglų kalbos rašinių tipais, skirtingų tipų rašinių pagrindiniais skiriamaisiais bruožais ir pagrindiniais reikalavimais, kaip sudaromi planai prieš rašant rašinius.
>>Parsisiųsti
5. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija B. Buinevičienė Laiškų rašymas ‘Letter, E-mail writing with practise’    Pamokų ciklas skirtas anglų k. vidurinio ugdymo programos rašymo gebėjimų ugdymui. Tai Power Point pateiktis įvadinėms ar apibendrinimui skirtoms rašymo gebėjimų ugdymo pamokoms. Medžiaga sudaryta iš 2 dalių pamokų ciklo, kurios pravestos kaip atviros pamokos.
>>Parsisiųsti
6. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija B. Buinevičienė Integruotas anglų k., IT, dailės projektas Customs and traditions celebrating Christmas and New Year in different countries’    Projektas skirtas anglų k. pagrindinio ugdymo programos temai „Visuomenė ir valstybė (kalbos šalies arba šalių visuomeninio gyvenimo bruožai, šventės ir tradicijos).
>>Parsisiųsti
7. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija B. Buinevičienė Pagrindinio ugdymo programos tema
„Kasdienis gyvenimas“ (maitinimasis, apsipirkimas, sveika gyvensena) ‚Shopping for foodstuff‘
Pamokos medžiaga skirta plėsti žodyną, supažindinant su maisto prekių parduotuvių rūšimis. (Pamokos planas; Power Point pateiktis; video filmukas)
>>Parsisiųsti
8. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija B. Buinevičienė Pagrindinio ugdymo programos tema
„Paslaugos ir aptarnavimas (kavinė, restoranas)“ 
‘Eating out’
                                                      
      Metodinio darbo medžiaga paruošta pagrindinio ugdymo programos temos „Paslaugos ir aptarnavimas“ potemei  „Viešojo maitinimo įstaigos“ 9-10 klasių mokiniams. Pamokos medžiaga skirta plėsti žodyną, supažindinant su viešojo maitinimo įstaigų rūšimis.
>>Parsisiųsti
9. Klaipėdos „Varpo“ gimnazija D. Vilijošiūtė Kūrybiškumo ugdymas klasėje Comenius programos mokymasis visą gyvenimą kursų „Kūrybiškumo ugdymas klasėje“ (Creativity in the Classroom), vykusių Kembridže, Bell Homerton koledže, medžiagos pristatymas Respublikinėje  metodinėje – praktinėje konferencijoje ir metodinių darbų parodoje „ŠIUOLAIKINĖ PAMOKA IR INTERAKTYVŪS MOKYMO IR MOKYMOSI METODAI“ („ESL: MODERN LESSON AND EFFECTIVE TEACHING AND LEARNING“). Praktinių užsiėmimų metu buvo
parodyti pratimai, kuriuos atlikome kursuose, naudingų svetainių adresai.
>>Parsisiųsti. PowerPoint pristatymas.
10. Simono Dacho progimnazija L. Čebanienė Dvikalbystė ir jos vaidmuo jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų psichinių galių plėtotei Darbe „Dvikalbystė ir jos vaidmuo jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų psichinių galių plėtotei“ aptariama dvikalbystės sąvoka, analizuojama jos tipologija pedagoginiu ir psichologiniu aspektu. Straipsnyje apžvelgiamas dvikalbystės skirstymas pagal jos formavimosi laikotarpį (ankstyvoji arba vėlyvoji) bei mokymosi organizavimo būdą (stichinė, organizuotoji bei mišrioji). 2013 m.
>>Parsisiųsti. MsWSord dokumentas.
11. „Versmės“ progimnazija L. Vyšniauskienė Etwinning projektas „Famous sights of our region“ Etwinning projektas „ Famous sights of our region“ buvo vykdomas 2012-2013 metais. Dalyvavo 7 klasių moksleiviai, anglų kalbos mokytoja L. Vyšniauskienė.
Pateikiamas projekto vykdymo planas, pristatomos dalyvavusios mokyklos, užsienio mokyklų pateiktų darbų pavyzdžiai ir mokyklos mokinių paruošti žymių regiono vietų pristatymai. 2013 m.
>>Parsisiųsti. PowerPoint pristatymas.
12. „Versmės“ progimnazija L. Vyšniauskienė Anglų kalbos pamoka 6 klasėje
 „Sekame pasaką“
Pamokos uždavinys : dirbant individualiai ir grupėje, pakartojus žodyną ir gramatines struktūras, pasekti pasaką.
Ugdomi gebėjimai:
Sakytinio teksto supratimas (klausymas). Ugdomi gebėjimai – suprasti paprastą pasakos ir dainos tekstą ir pagrindinę informaciją.
Rašytinio teksto supratimas (skaitymas). Ugdomi gebėjimai – suprasti skaitomą tekstą ir rasti reikiamą informaciją
Sąveika ir raiška žodžiu (kalbėjimas). Ugdomi gebėjimai – taisyklingai pasekti pasakos dalį
Rašytinio teksto kūrimas (rašymas). Ugdomi gebėjimai – parašyti trumpą tekstą naudojant pagalbinę medžiagą
Tema pagal BP – Laisvalaikis ( skaitymas → literatūra →pasaka)
Pamokos struktūra:
Sužadinimui – animacinis siužetas, kurį aptariant apibrėžiamas pamokos uždavinys (skaidrė).
Įgytų žinių tąsa – žodyno ir gramatikos pakartojimas (pateiktis – semantinis žemėlapis, interaktyvios užduotys).
Medžiagos įsisavinimas – paveikslėliai pasakai sekti ( mokiniai seka pasaką iliustruodami tekstą vaizdais interaktyvioje lentoje), mokinių iliustracijų filmukas.
Refleksija, vertinimas, namų darbų užduoties skyrimas (skaidrė).
>>Parsisiųsti. PowerPoint pristatymas.
13. „Varpo“ gimnazija V. Laurašonienė Integruota anglų kalbos teatro pamoka
„Eternal Values of A. de Saint Exupery „The Little Prince“
Filmuota atvira pamoka.
2013 m.
>>Žiūrėti. Filmuota medžiaga.
14. „Varpo“ gimnazija V. Laurašonienė
N. Jucienė
Integruota anglų kalbos teatro pamoka
„What happiness is? “
Filmuota atvira pamoka.
2013 m.
>>Žiūrėti. Filmuota medžiaga.
15. „Varpo“ gimnazija V. Laurašonienė Integruota anglų kalbos teatro pamoka
„What is a Newspaper? “
Filmuota atvira pamoka.
2013 m.
>>Žiūrėti. Filmuota medžiaga.
16. „Ąžuolyno“ gimnazija V. Pliakuvienė Informal letters-giving advice Metodinė mokomoji medžiaga mokant 9-12 klasių mokinius rašyti neformalius laiškus (duodant patarimus). 2012 m.
>>Parsisiųsti
17. „Ąžuolyno“ gimnazija R. Petrauskienė Steave Jobs Metodinio darbo medžiaga skirta plėsti žodyną, ugdyti skaitymo ir kalbėjimo įgūdžius remiantis aktualia, šiuolaikiška informacija apie žymius žmones, panaudojant informacinių technologijų galimybes. Medžiaga gali būti naudojama darbui klasėje, diskusijai, projektui ar namų darbui. 2012 m.
>>Parsisiųsti
18. „Ąžuolyno“ gimnazija V. Pliakuvienė Kalėdinė pamoka Kalėdinė pamoka anglų kalba 9-11 klasėm. Ji padės ugdant kūrybinius gebėjimus, praplečiant žinias apie šv.Kalėdas. 2011 m.
>>Parsisiųsti
19. „Ąžuolyno“ gimnazija V. Pliakuvienė Narrative tenses Metodinio darbo medžiaga, skirta mokyti arba kartoti anglų kalbos būtuosius laikus 9-12 klasėse. Pateikiamas pamokos aprašymas su užduotimis ir atsakymais. Taip pat dalinai tinka temai „Nusikalstamumas“ (Crime).
>>Parsisiųsti
20. Baltijos gimnazija D. Elertienė Power Point pateiktys „Story“, „Informal Letter“ Ši medžiaga turėtų praversti mokytojams, dirbantiems su vyresniaisias mokiniais ir rengiantiems juos egzaminams.
>>Parsisiųsti
21. Gedminų pagrindinė mokykla S. Rudelis
K. Rudelienė
Integruota šokio-užsienio (anglų) kalbos pamoka. „Kūno judesys – kalba be žodžių. The ways you move your body are the language of their own“
5 klasėje
Šios integruotos anglų kalbos – šokio pamokos 5 klasėje tikslas – išmokyti apibūdinti
žmogaus išorę, žodį pakeisti judesiu, darbo grupėse metodu atlikti naują užduotį
– improvizaciją, stiprinti asmeninės atsakomybės ir tarpusavio priklausomybės
jausmą. Sudarant
atitinkamas situacijas žinios gali tapti aktualios asmenybės požiūriu jau jų įgijimo
procese, pvz., taikant šokiui. Pateikiamas pamokos planas, mokomoji pamokos
medžiaga. >>Parsisiųsti. Integruota_sokio-anglu_kalbos_pamoka.ppt

>>Parsisiųsti. Pamokos planas
.
>>Žiūrėti. Filmuota medžiaga.
22. Baltijos gimnazija D. Elertienė Power Point pateiktis apie anglų k. neveikiamąją rūšį. Power Point pateiktis apie įvairius anglų k. gramatikos laikus Metodinio darbo medžiaga skirta plėsti žinias apie anglų k. neveikiamąją rūšį: darybą, vartoseną, pateikiami pavyzdžiai ir pratimai su atsakymais. Metodinio darbo medžiaga skirta plėsti žinias apie veiksmažodžių laikus: darybą, vartoseną, pateikiami pavyzdžiai ir pratimai su atsakymais.
>>Parsisiųsti
23. Baltijos gimnazija V. Žemaitaitienė Power Point pateiktis apie transporto sistemą Klaipėdoje Power Point pateiktis apie švietimo įstaigas Klaipėdoje. Metodinio darbo medžiaga skirta plėsti žinias apie anglų k. neveikiamąją rūšį: darybą, vartoseną, pateikiami pavyzdžiai ir pratimai su atsakymais. Metodinio darbo medžiaga skirta plėsti žinias savo gimtąjį miestą, jo švietimo įstaigas, supažindinti mokinius su tolesnėmis jų studijų galimybėmis gimtajame mieste.
>>Parsisiųsti
24. Klaipėdos Baltijos gimnazija Mokytoja Daiva Elertienė Pamokų ciklas „Klaipėda–mano miestas“, 2021 m.
Baltijos gimnazijos patirtis
Pateikti gimnazijos klasėse organizuotų pamokų ciklo „Klaipėda –mano miestas“ etapai, veiklų idėjos: 1. Medžiagos rinkimas  apie Klaipėdos žymius objektus ir jos pristatymas plakatuose, kurtuose remiantis Canva ir kt. programomis.2. Integruota pamoka su daile. Tema „Pažink Klaipėdos skulptūras“.3. R. Žiogo paskaita„Mano miesto istorija“ ir aptarimas.4. Ekskursija Klaipėdos senamiestyje su gidu. Patyriminis ugdymas.5. Dalyvavimas renginyje „Europa – mano namai“, susitikimas su europarlamentu V.Sinkevičiumi.6. Orientacinės varžybos „Europos kalbų pėdsakai Klaipėdoje“, „Britų pėdsakai Klaipėdoje“.7. Integruota pamoka su technologijomis  „Klaipėdos simboliai“.9.Viktorina „Kai Klaipėda Memeliu vadinos“ pagal I. Simonaitytės bibliotekos parodą.8. Apibendrinimas: kahoot viktorina.>>Parsisiųsti
25. Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija Vaida Kaikarienė Metodinė priemonė „Profesijos“ Ši priemonė sudaryta 1–3 pamokų ciklui tema „Profesijos“, siekiant papildyti mokymo medžiagą įvairių tipų užduotimis, padedančiomis praplėsti žodyną ir palengvinti gramatinių struktūrų išmokimą. Priemonė skirta ankstyvajam anglų kalbos ugdymui, mokant(is) užsienio kalbos antraisiais-trečiaisiais metais.   Medžiaga pritaikyta kontaktiniam, nuotoliniam, hibridiniam mokymui.Užduočių rinkinį sudaro: vaizdinė demonstracinė medžiaga Power Point pateiktys („Professions“, „Memory Game“, „Grammar“), interkatyvios užduotys, žaidimai, dainelės ir įsivertinimo lapas. >>Parsisiųsti 

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą