Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre 2019 m. balandžio 1 dieną vyko Klaipėdos miesto anglų kalbos mokytojų metodinė diena „Gerosios patirties sklaida: projektų ir atvirų pamokų pristatymas“. Metodinės dienos metu buvo nagrinėjamas formuojamasis vertinimas. mokytojai dalinosi savo sėkmės istorijomis pamokose ir tarptautiniuose projektuose.
Renginį inicijavo Klaipėdos miesto anglų kalbos metodinio būrelio pirmininkė Sonata Abramova ir Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro metodininkas Algimantas Antanaitis. Dėkojame visoms metodinės dienos pranešėjoms: Indrei Micienei, Dovilei Kurmytei-Rubežei, Linai Gedgaudienei, Irinai Shyroki, Daivai Elertienei, Olgai Narmontienei, Olgai Suchovai ir Marinai Muzykai.

Back to top