2023 m. gegužės 18 d. Klaipėdos miesto mokyklų specialieji pedagogai ir logopedai drauge su pradinių klasių mokytojais rinkosi į apskritojo stalo diskusiją „Aplinkos ir kitų erdvių pritaikymas SUP mokiniams“. Artėjant įtraukiajam ugdymui ugdymo įstaigose didelis dėmesys skiriamas aplinkai kurti ar pertvarkyti. Įvairiuose dokumentuose pabrėžiama, kad įtraukusis ugdymas – tai saugi ugdymosi aplinka, kurioje mokydamasis sėkmę galėtų patirti kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo jo socialinių, kultūrinių, religinių įsitikinimų ar turimos negalios bei dėl to kylančių individualių poreikių. Tad kiekviena ugdymo įstaiga stengiasi sukurti netradicinę aplinką, pritaikyti patalpas, kurios ne tik palengvintų mokinio mokymąsi, bet taptų patraukli ir prieinama visiems.

       Apskritojo stalo diskusijos dalyviams Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijos direktorė Inga Bagdonienės plačiai atvėrė savo įstaigos duris ir pasidalino savo mokyklos praktika, aprodė naujai įrengtas erdves. Diskusijos metu pradinių klasių mokytojai, švietimo pagalbos specialistai pristatė savo patirtį, netradicinius sprendimus, kurie pasiteisino ugdant SUP mokinius: gyvūnų terapiją, vykdomus gamtamokslinius tyrimus, sensorinio kambario bei sodelio naudą, patalpą ,,Be batų“. Susitikimo metu taip pat buvo diskutuojama įvairiais klausimais: diskusijai vykti ir „užkurti“ pateikti pranešimai „Mokyklos fizinės aplinkos pritaikymas sutrikusios regos mokiniams“, „Praktinė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai bendrojo ugdymo mokyklose“, „Ugdymo aplinkų pritaikymo svarba, ugdant SUP turinčius mokinius, įtaka jų emocinei gerovei“. Dėkojame visiems dalyvavusiems, pasidalinusiems patirtimi ir nuostata, kad esame pasirengę priimti naujus iššūkius, kad bendromis jėgomis, pasidalindami idėjomis, patirtimi, galime „didelius kalnus“ nuversti, padedant vaikui tinkamai ugdytis.

Back to top