Šiandiena – tai  jau sėkmės istorija, išsipildžiusi su kaupu visų Jūsų dėka.  Šis renginys „Bendruomeniškumo žemė: drauge skaičiuojame 20-uosius!“ skirtas ne tik drauge užbaigti mokslo metus, bet ir jaukiai atšvęsti Pedagogų švietimo ir kultūros centro 20-ties metų jubiliejų.

                      Jau daugelį metų 39 miesto mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų bei pagalbos vaikui specialistų metodinių būrelių veikla yra vienas svarbiausių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo prioritetų, plėtojančių pilietiškumą ir bendruomeniškumą. Visada ir visiems nuolat akcentuojame, kad mokytojas yra vertas didžiulės Pagarbos. Dėkojame Jums, mielieji švietimiečių metodinės veiklos ir bendrystės puoselėtojai,  už Jūsų profesionalumą, darbštumą, už meilę  ugdytiniams. Ačiū už tai, kad ugdydami  Klaipėdiečius, spėjate šviestis ir augti  Patys. Dėkojame už Jūsų kūrybišką veiklą, už pasišventimą. Esame laimingi bei dėkingi ir Jums, ir laikui, kad turime galimybę Jus pažinti, bendrauti ir bendradarbiauti. Mūsų visų ir Jūsų aktyvios bendrystės dėka mieste vyksta gausybė įvairių mokymų, seminarų, konferencijų, metodinių dienų, edukacinių išvykų ir kitų kvalifikacijos tobulinimo renginių, įgyvendinami įvairūs projektai. Apie tai liudija ir Jūsų dovana –nepaprastai graži nuotraukų drobių paroda,  įamžinanti metodinių būrelių veiklos ir buvimo drauge akimirkas. Tai ir džiugina, ir įkvepia, tad nuoširdžiai dėkojame.

                      Esame labai pamaloninti turėdami savo kolegas iš kitų mokytojų švietimo centrų ir jausdami jų bičiulystę, alsavimą greta ir šiandien. Džiaugiamės galėdami produktyviai bendradarbiauti ir būti palaikomi Klaipėdos švietimo įstaigų vadovų, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus kolegų. Širdingai dėkoju ir buvusiam įstaigos direktoriui Alfonsui Zvėrkai, kuris ilgus Pedagogų švietimo ir kultūros centro gyvavimo metus triūsė drauge.

                      Esu pakylėta, žinodama, kad turiu patį profesionaliausią darbuotojų kolektyvą visoje Lietuvoje (tegu kolegos nesupyksta). Ačiū Jums už dar vienus metus, už įvairių veiklų ir projektų įgyvendinimą.

                      Gyvenimas be svajonės – tai rytas be kavos, dangus be žvaigždžių, vandenynas be bangų, gyvenimas be nuotykių. Gyvenimas be svajonių – beprasmis… Saugokim net mažiausią svajonę savo širdyje ir eikime į žydinčią ir kvepiančią vasarą semtis jėgų, kad galėtume džiaugtis ir didžiuotis tuo, kad esame Mokytojai!

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro direktorė Raimonda Stirbienė

Back to top