Aleksandra Samčuk-Jefizova. Projektinė veikla „Tėvų bendradarbiavimas“. Klaipėdos lopšelis darželis Puriena Vita Ramonienė. Filmuotas, integruotų veiklų pristatymas „Paukščiai šalia mūsų“. Klaipėdos lopšelis darželis Atžalynas Jurgits Krivickienė. Pagamintų metodinių priemonių panaudojimas ugdymo procese. Klaipėdos lopšelis darželis Aitvarėlis Giedrė Pašakinskienė. Meninė veikla „Virvelių pasakojimas“. Klaipėdos lopšelis darželis Klevelis Giedrė Petrošienė. Geroji darbo patirtis – Įkvepianti, paskatinanti, įveiklinanti.

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRAS SKELBIA ATRANKĄ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SPECIALISTO PAREIGOMS UŽIMTI Pareigybės pavadinimas: viešojo administravimo specialistas. Pareigybės grupė – specialistas. Pareigybės lygis – B. Reikalavimai Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro (toliau – PŠKC) viešojo administravimo specialistui: PŠKC viešojo administravimo specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus: 4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Nuo 1990 m. gruodžio 14 d. visame pasaulyje spalio 1-ąją minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Ji Lietuvoje dar vadinama Senjorų diena, kurios metu siūloma daugelį kultūrinių renginių ar šiaip pramogų senjorams aplankyti nemokamai. Klaipėdos miesto Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) direktoriaus pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų metodinio būrelio taryba palaikė puikią Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos…

ŽIŪRĖTI DAUGIAU

Back to top