1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Medžiaga chemijos mokytojams  „Virtualios laboratorijos“.(parsisiųsti)
Parengė Leila Mozūraitienė, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos chemijos mokytoja.
Aprobuota ir pristatyta 2020-12-08 d. chemijos mokytojų MB nariams.

Medžiaga chemijos mokytojams „Vitamino C išskyrimo iš maisto papildų laiko nustatymas“. (parsisiųsti)
Parengė Jurgita Gerulskienė, Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos chemijos mokytoja.
Aprobuota ir pristatyta 2020-12-08 d. chemijos mokytojų MB nariams.

„Informacinių technologijų panaudojimo galimybės mokant chemijos“ : „Color Grab, ChemEye programėlių panaudojimas eksperimentams su spalvotais tirpalais“.(parsisiųsti)
„Aprašų pateikimas ir vertinimas naudojant  CamScanner ir Xodo programėles“.(parsisiųsti)
Parengė Irena Montvydienė, chemijos mokytoja ekspertė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija.
Aprobuota ir pristatyta 2020-12-08 d. chemijos mokytojų MB nariams.

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka – laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d., pranešimai

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
1. Klaipėdos universiteto Jūros mokslo ir technologijų centras Dr. Darius Daunys Išmanieji jūrinių tyrimų metodai: kaip pamatyti nematoma ir išgirsti negirdima

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. pranešimas
>>parsisiųsti

2. Palangos senoji gimnazija, Daiva Urbštienė Debatų metodo taikymas biologijos pamokose
Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. pranešimas
>>parsisiųsti
3. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija,   Jolita Višinskienė

Praktinis darbas pamokoje – sunkumai ir pasiekimai

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. pranešimas
>>parsisiųsti
4. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija Raimonda Dargevičienė
Elena Šikšnienė
Simona Balčiūnienė

Biotechnologijų pamoka – laboratorija mokiniui ir mokytojui

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. pranešimas
>>parsisiųsti
5. Klaipėdos Baltijos gimnazija Irena Mačiulienė
Irma Daukšienė
Integruota biologijos – chemijos praktinio darbo pamoka „Nukleorūgštys. DNR išskyrimas“
Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. pranešimas
>>parsisiųsti
6. Klaipėdos S. Dacho progimnazija Ligita Varnelienė
Auksė Dapkevičienė
Integruotas biologijos ir chemijos praktikos darbas „Daržovių stalo gausa priklauso nuo dirvos kokybės“
Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. pranešimas
>>parsisiųsti
7. Hermano Zudermano gimnazija, Lina Snapkienė

Specialiųjų poreikių mokinių gamtamokslinis ugdymas

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. pranešimas
>>parsisiųsti
8. Kretingos r. Salantų,
Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazijos
Rasa Bumblienė
Aurelija Orlovienė

ES finansuojamo respublikinio projekto „Jaunasis tyrėjas“ nauda gimnazijai

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. pranešimas
>>parsisiųsti
9. Hermano Zudermano,
Baltijos gimnazija
Irena Montvydienė Specialūs IT pasiūlymai gamtos mokslams
Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. pranešimas
>>parsisiųsti
10. Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija Jolanta Beinorytė Širdies, inksto tyrimai
Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. pranešimas
>>parsisiųsti
11. Viešoji įstaiga Kretingos Pranciškonų gimnazija, Lina Jucytė

Vaisinių muselių hibridizacija

Vakarų Lietuvos regiono biologijos ir chemijos mokytojų metodinės konferencijos „Pamoka  –  laboratorija mokytojui ir mokiniui“, vykusios 2015 m. gruodžio 7 d. pranešimas
>>parsisiųsti

Klaipėdos krašto metodinės konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ medžiaga. 2014 gruodžio 2 d.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. S. Dacho progimnazija Virginija Birenienė Scientix portalas – Europos gamtos mokslų mokytojų bendruomenė

Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti_

2. Vytauto Didžiojo gimnazija Roma Stonkuvienė, Teresė Petrauskaitė Šiuolaikinis mokinys gamtamoksliniame ugdyme. Integruotos biologijos ir fizikos veiklos apžvalga

Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

3. „Ąžuolyno“ gimnazija Elena Šikšnienė, Virginija Gineikė Integruota fizikos ir biologijos pamoka „Akies optinės savybės“

Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

4. „Aukuro“ gimnazija Ramutė Savickienė Gamtamokslinių kompetencijų ugdymas fizikos ir biologijos pamokose

Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

5. I. Simonaitytės pagrindinė mokykla Vida Černiauskienė, Jūratė Kačinskienė Integruoti fizikos, biologijos projektai, pamokos

Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

6. „Žemynos“ gimnazija Zenė Maldžienė, Algutė Nijolė Kaubrienė Biologijos, fizikos integruota pamoka „Mano širdis“

Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

7. Klaipėdos suaugusiųjų gimnazija Vida Baltrukėnienė, Lina Šimkuvienė, Aldona Pukinskienė Vartojimo kultūros ugdymo integravimas į biologijos ir geografijos pamokas

Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

Klaipėdos krašto biologijos mokytojų metodinės konferencijos „Nuo pamokos iki rezultato“ pranešimai, konferencija vyko 2013 gruodžio 11 d.

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. VšĮ Pranciškonų  gimnazija Kęstutis Kaulius Biotechnologinės aparatūros panaudojimas biologijos mokyme Klaipėdos krašto biologijos mokytojų metodinės konferencijos „Nuo pamokos iki rezultato“ medžiaga. 2013 m.
parsisiųsti
2. Vytauto Didžiojo gimnazija Teresė Petrauskaitė Integruota chemijos, biologijos pamoka „Baltymai“ Klaipėdos krašto biologijos mokytojų metodinės konferencijos „Nuo pamokos iki rezultato“ medžiaga. 2013 m.
parsisiųsti
3. Palangos Senoji gimnazija Daiva Urbštienė
Aušra Žemaitaitienė
Integruotos biologijos-chemijos eksperimento pamokos „Rūgštūs krituliai ir jų poveikis aplinkai“ pristatymas Klaipėdos krašto biologijos mokytojų metodinės konferencijos „Nuo pamokos iki rezultato“ medžiaga. 2013 m.
parsisiųsti
4. Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija Ingrida Rimkienė Universalūs sėkmės principai siekiant kokybiškos biologijos pamokos Klaipėdos krašto biologijos mokytojų metodinės konferencijos „Nuo pamokos iki rezultato“ medžiaga. 2013 m.
parsisiųsti
5. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija Jolita Višinskienė Projektinės veiklos pristatymas „Mokinių trumpalaikių projektų rengimo ir pristymo ypatumai, įtaka mokinių motyvacijai“  Klaipėdos krašto biologijos mokytojų metodinės konferencijos „Nuo pamokos iki rezultato“ medžiaga. 2013 m.
6. „Ąžuolyno“ gimnazija Elena Šikšnienė Probleminių užduočių taikymas ekologijos pamokose Klaipėdos krašto biologijos mokytojų metodinės konferencijos „Nuo pamokos iki rezultato“ medžiaga. 2013 m.
parsisiųsti
7. Klaipėdos Vydūno gimnazija Nadžima Bartusevičienė
Roma Pociutė
Integruota biologijos ir fizikos pamoka „Širdis ir vidaus degimo variklis“ Klaipėdos krašto biologijos mokytojų metodinės konferencijos „Nuo pamokos iki rezultato“ medžiaga. 2013 m.
parsisiųsti

Biologijos – chemojos mokytojų metodinės konferencijos „Atsakingo ir aplinkai draugiško gyvenimo būdo link“ pranešimai 2012

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. „Žalikalnio“ gimnazija

Vitalijus Jakobčiukas

Lidija Šikniajeva

Nafta ir jos svarba žmogui integruojant gamtos ir socialinių mokslų išradimus.

Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.

parsisiųsti

2. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimo ir planavimo institutas Dalia Žukienė Pažinkime gyvenamosios aplinkos vandens telkinius. Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
3. Pajūrio regioninis parkas Erlandas Paplauskas Pajūrio bioįvairovė. Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
4. VŠĮ Baltijos aplinkos forumo cheminių medžiagų ekspertė Laura Stančė Atsakingas požiūris į vartojimą. Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
5. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimo ir planavimo institutas Arūnas Balčiūnas Šiukšlės jūrinėje aplinkoje. Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
6.

„Aitvaro“ gimnazija

Priekulės I. Simonaitytės gimnazija

Natalija Kaupienė

Judita Eičinienė

Gamtamokslinių tyrimų organizavimas mokykloje. Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
7. Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla Nemyra Balniene Ekologinio projekto „Šuo neteršėjas“ pristatymas . Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
8. „Žemynos“ gimnazija

Marytė Latakienė

Zenė Maldžienė

Integruotos chemijos, biologijos ir fizikos pamokos „Metalų savybės“ pristatymas Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
9. Klaipėdos universiteto Baltijos pajūrio aplinkos tyrimo ir planavimo institutas. Prof. dr. D. Daunys Baltijos jūros gamtos apsauga: nuo vertybių prie ateities vizijų. Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
10. H. Zudermano gimnazija Irena Montvydienė Šiuolaikiniai medžiagų tyrimo metodai. Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
11. „Vėtrungės“ gimnazija Jolanta Krutkevičienė Metalai – naudojami juvelyrikoje. Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
12. „Vėtrungės“ gimnazija Ingrida Rimkienė Mokymo metodai biologijos pamokose. Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
13. „Žaliakalnio“ gimnazija

Irina Kolbasova

Natalija Eidintienė

Neorganinės medžiagos aplink mus Klaipėdos krašto biologijos ir chemijosmokytojų metodinės konferencijos medžiaga. 2012 m.
parsisiųsti
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą