Kaip ir kiekvieną pavasarį Klaipėdos radijo stotis ,,Laluna“ gegužės 8–10 dienomis visus – didelius ir mažus – kvietė atvykti į ,,Vaidinimų kraitelę“. Tai viena iš Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose ne vienus metus gyvuojančių gražių tradicijų – teatrinė vaikų veikla, kurios rezultatai kiekvieną pavasarį pristatomi ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir visuomenei. Svarbiausias ikimokyklinio ugdymo įstaigų teatrinės veiklos renginys – vaikų kūrybinės raiškos festivalis ,,Vaidinimų kraitelė“, šį pavasarį įvykęs jau devynioliktąjį kartą. Minėtas klaipėdiečių renginys įtrauktas į šių metų Lietuvos nacionalinio kultūros centro Mėgėjų teatro renginių planą.

Per tris dienas buvo parodyti 27 vaikų vaidinimai. Iš viso festivalyje vaidino 256 vaikai, kurių amžius nuo 2 iki 7 metų, ir 11 mokytojų. Vaikų vaidinimus parengė mokytojai iš lopšelio-darželio ,,Puriena“, ,,Žuvėdra“, ,,Bangelė“, ,,Žemuogėlė“, ,,Klevelis“, ,,Inkarėlis“, ,,Rūta“, ,,Pušaitė“, ,,Aitvarėlis“, ,,Ąžuoliukas“, ,,Giliukas“, ,,Šaltinėlis“, ,,Boružėlė“, ,,Žilvitis“, ,,Svirpliukas“, ,,Kregždutė“, ,,Saulutės“ mokyklos-darželio ir Klaipėdos rajono Priekulės lopšelio-darželio.

Renginio dalyvius svetingai priėmė net trys ikimokyklinio ugdymo įstaigos: lopšeliai-darželiai ,,Puriena“, ,,Pumpurėlis“, ,,Atžalynas“, kur įspūdingai ir spalvingai pristatyti devyni lėlių vaidinimai. Vaidinimus ,,Saulės ir mėnulio ginčas“, ,,Nelaimingas voriukas“, ,,Į ką panašus sniegas?“, ,,Dangus griūva“, ,,Pupa uoga“, ,,Žuvelių nelaimė“, ,,Pirmasis grybukas“, ,,Senelis ir ožka“, ,,Plaštakės diena“ kūrė ir teatro lėles jiems gamino mokytojai, vaikai ir jų tėveliai iš lopšelių–darželių ,,Nykštukas“, ,,Žiogelis“, ,,Želmenėlis“, ,,Pumpurėlis“, ,,Volungėlė“, ,,Berželis“ bei ,,Gargždų Naminuko“ ir ,,Kretingos r. Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus“. Mažieji aktoriai, linksmai žaisdami, kalbino ir „atgaivino“ savo lėles, atskleisdami nuostabų teatro lėlių pasaulį. Vaikus ir mokytojus džiugino aktyvus žiūrovų palaikymas, plojimai, dovanėlės ir padėkos iš Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyriaus atstovė Stefanija Vancevičienė, su dideliu entuziazmu ir pakilia nuotaika stebėjusi visus vaikų pasirodymus, palinkėjo visiems festivalio dalyviams sėkmės, įkvėpimo ir naujų kūrybinių vėjų jubiliejinėje – dvidešimtojoje ,,Vaidinimų kraitelėje“.

Dėkodami už palaikymą ir festivalio globą Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro darbuotojams bei asmeniškai S. Simpukienei, visiems sėkmės linki ir organizatoriai.

Neformaliojo ugdymo mokytojos Romualda Poškienė ir Dagna Volkovaitė

Back to top