Durys į mokyklos psichologo kabinetą

„Vyksta konsultacija. Prašome netrukdyti“ – šis užrašas dažnai kabo ant mokyklos psichologo durų. O kas vyksta už jų? Mokiniams kyla įvairios fantazijos: gal ašarų upeliai čiurlena, gal kabinetas raudonas nuo sukaupto pykčio, o gal ten skambanti tyla? Tai sužinome tik atėję pas psichologą patys ir patyrinėję savo asmenines gelmes.

Tam, kad psichologas galėtų padėti savo klientui, jis turi rūpintis savimi, save auginti. Š. m. birželio 9 d. vyko jau 12-oji praktinė respublikinė psichologų konferencija, kurią organizavo Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų psichologų metodinis būrelis. Šiais metais konferencijoje „Emocinė savijauta ir pagalbos poreikis nuotoliniu būdu“ dalyvavo pusšimtis psichologų iš Klaipėdos, Gargždų, Kretingos, Neringos, Šilutės, Alytaus, Panevėžio. Šia kasmetine konferencija siekiama apžvelgti psichologinės pagalbos ugdymo įstaigose teorinius ir praktinius ypatumus, iškylančias problemas ir perspektyvas, skatinti respublikos ugdymo įstaigų psichologų bendradarbiavimą, padėti pasiekti geresnių darbo rezultatų.

Taip, mūsų kabinetų durys dažnai uždaros. Tačiau už šių užvertų durų atveriamos vidinės durys. Neeilinės pandeminės situacijos metu prie asmeninių durų priartėjame nuotoliniu būdu. Pastebime kasmet didėjantį konsultacijų poreikį – mokiniai, jų šeimos, mokytojai atviriau priima galimybę ieškoti pagalbos savyje, su kitais. Ypač džiaugiamės augančiu tėvų dalyvavimu konsultacijose – jie tariasi dėl vaikų emocijų ir elgesio ypatumų, bendravimo sunkumų, mokymosi problemų. Tėvų bendradarbiavime matome didelius resursus. Įvairūs tyrimai rodo, kad tėvų, kurie domisi vaiko mokykliniu gyvenimu, savijauta, vaikai efektyviau bendrauja su mokytojais, pasižymi aukštesniais pasiekimais, tinkamu požiūriu į mokslus, siekiais į ateitį.

Šiemet tarp pranešimų ir kūrybinių dirbtuvių karaliavo geštalto ir pozityviosios psichologijos kryptys. Klaipėdos ,,Gilijos“ pradinės mokyklos psichologė Loreta Kovierienė pristatė pranešimą ,,Darbas su vaikais, patyrusiais traumą, geštalto terapijoje“ ir priminė santykio su vaiku svarbą terapijoje. Santykis kuriamas vaiko savasties išsaugojimu, auginimu, pasitikėjimu, ėjimu „paskui vaiką“, kūrybinėmis užduotimis, žaidimais ir kt. Šilutės r. ŠPT psichologė Ilona Norgėlienė pranešimu ,,Geštalto terapijos taikymas autistiškiems vaikams“ priminė, jog terapinis darbas su vaikais, turinčiais specifinių poreikių, yra panašus į „įprastą“ terapiją, kuri kiekvienu atveju, vis tik, yra unikali ir savaip išskirtinė. Psichologė akcentavo vaiko poreikių išgryninimo svarbą, kai mažėja nerimas, auga saugumo jausmas, auga ir santykis – o jis ir yra svarbiausias terapijos įrankis. Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos psichologė Rūta Lukošienė dalinosi traumos įveikos metodais pranešime „Darbas su trauma geštalto terapijos praktikoje“. Psichologė vaizdingomis paralelėmis akcentavo sustabdytų impulsų, po patirtų stiprių išgyvenimų, užbaigimą biologiniu, psichologiniu ir socialiniu lygiais. Klaipėdos technologijų mokymo centro psichologė Daiva Bartašė suteikė galimybę dalyviams išgirsti savo kūną pranešimo ,,Darbas su kūnu geštalto terapijoje“ metu. Psichologė priminė, jog asmuo ir kūnas yra vienis, tad itin svarbu mokytis įsisąmoninti savo kūną, rūpintis juo, dirbti su asmenybe kūno pagalba. Kūrybinių dirbtuvių lektorė Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Ugnė Kundrotienė pozityviai skatino domėtis pranešimu ,,Pozityviosios psichologijos metodikų taikymas darbe ir gyvenime“. Psichologė priminė, jog galime pagerinti savo gyvenimą bet kokioje situacijoje, bent truputį, svarbu kurti sėkmę savo stiprybių, sąmoningumo pagalba. Dalyviai praktiškai analizavo ir ieškojo savo charakterio stiprybių, kurių gali būti net 24, be to, jos gali būti mūsų galimybių varikliai. Konferenciją vainikavo paskatinimas parašyti laišką dabartiniam sau iš ateities ir duoti patarimų, kaip tapti tokiu, koks noriu būti.

Psichologų nuotaika po konferencijos

Psichologų konferencijos rezultatais galime džiaugtis ir dėl lektorių, dalyvių altruistiško darbo, ir dėl bendradarbiavimo su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru,  Klaipėdos miesto pedagogine  psichologine  tarnyba, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi. Esame dėkingi Klaipėdos m. ugdymo įstaigų psichologų metodinio būrelio pirmininkei psichologei Jovitai Šimkūnaitei už konferencijos tradicijų puoselėjimą.  Tikimės, jog sunkus ir reikalingas mokyklos psichologo darbas su augančia karta atvers duris į psichologiškai sveikesnę Lietuvos ateitį ir bus tinkamai įvertintas. Priimkime ir kreipkimės pagalbos vieni į kitus!

 

Giedrė Paulauskienė

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos psichologė

2021-06-11

Back to top