Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedai ir specialieji pedagogai 2017-uosius metus palydėjo apžvelgdami visus metus trukusį projektą „Džiugina mus ne tik knyga, bet ir šauni biblioteka“. Ne paslaptis, jog šiais laikais susidomėjimas knygomis ir bibliotekomis slopsta. Vaikai vis dažniau laiką leidžia virtualioje erdvėje, juos labiau nei knyga traukia modernūs kompiuteriniai žaidimai, naujosios technologijos. Visa tai gerai, reikia žengti kartu su gyvenimu, tačiau… Kasdien bendraudami su vaikais, pedagogai pastebi, jog vaikų kalba ir žodynas skursta, jiems neįdomios knygos, o dauguma net nežino, kur jų gyvenamojoje vietovėje yra įsikūrusi biblioteka. Taip ir kilo mintis švietimo pagalbos specialistams, pritariant miesto PŠKC, organizuoti projektą „Džiugina mus ne tik knyga, bet ir šauni biblioteka“, o vaikų kalbos ir kalbėjimo kompetencijų  ugdymui pasitelkti gražias ir moderniai įrengtas erdves – miesto bibliotekas. Išsikėlėme tikslą: bibliotekose organizuoti įvairius renginius, kurių metu ikimokyklinio amžiaus sutrikusios kalbinės komunikacijos vaikai susipažins su knygų įvairove, užsiims saviraiška ir kūryba. Projektinės veiklos metu siekėme paskatinti kūrybinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendradarbiavimą su miesto viešosiomis bibliotekomis ir tokiu būdu sukurti motyvaciją ikimokyklinukų kalbinei raiškai tobulinti, suteikti galimybę vaikui tapti betarpišku dalyviu (ne tik stebėtoju), aktyvinti ugdytinių žodyną, rišliosios kalbos įgūdžius, vaizduotę, kūrybiškumą.

Projekto metu kartu su šauniaisiais bibliotekų darbuotojais organizavome įvairius renginius: vaikai deklamavo išmoktus eilėraščius, inscenizavo žinomas pasakas, dalyvavo susitikime su vaikiškų knygučių autore D. Kudžmaite, eksponavo savo piešinius, susipažino su bibliotekose esančiomis knygomis ir ne tik… Vaikus, o neslėpsime, ir mus maloniai nustebino išradingai įrengtos bibliotekų erdvės, kuriose vyksta įdomūs edukaciniai užsiėmimai. Vaikai turėjo progą keliuose iš jų dalyvauti: stebėjo, kaip gimsta popierius, kartu su Žaliapėdžiu dalyvavo kelionėje po įžymias Klaipėdos miesto vietas. Visa tai paskatino vaikus dalintis patirtais įspūdžiais su grupės draugais, šeimos nariais. Projekto renginiai praplėtė dalyvių akiratį, suteikė daug malonių ir džiaugsmingų akimirkų.

Ateities planuose jau nauji projektai. Lavindami vaikų kalbą, turtindami jų kalbinę ir socialinę patirtį, sieksime, kad kūrybinis bendradarbiavimas su miesto viešosiomis bibliotekomis nenutrūktų ir pasitarnautų visapusiškam vaiko ugdymui.

 

Klaipėdos miesto logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio tarybos narė, logopedė Rasa Serapinienė

Back to top