1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Etika

Edukacinis bankas

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
1.Litorinos mokyklaDailės mokytoja metodininkė Jolita Stumbrienė
    Metodinė priemonė – pateiktis „VĖTRUNGĖS“ su aiškinamąja dalimi, skirtą Vėtrungių metams Klaipėdoje paminėti
2014 m. Klaipėdoje paskelbti VĖTRUNGIŲ METAIS. Pristatomų pateikčių (su nemažos jų dalies komentarais) tikslas – pažadinti jaunosios kartos domėjimąsi  šiuo unikaliu ir kol kas mažai tyrinėtu Prūsų Lietuvos žvejų kultūros paveldu. Priemonė tinkama naudoti dailės, technologijų, etikos pamokose, teminei klasės valandėlei  5 – 10 klasių mokiniams.
>>parsisiųsti. Pateiktis, komentarai.
2.„Varpo“ gimnazijaJovita Šimkūnaitė,
Lina Paulauskienė
Žmogaus gyvenimo krizės.
Atvira integruota psichologijos – etikos pamoka.
Tai atvira integruota psichologijos – etikos pamoka apie žmogaus gyvenimo krizes.
Pamokoje dalyvavo IV (12) klasių mokiniai. Tikslas – gebėti atliekant užduotis individualiai ir
grupėje suvokti krizių stadijas, įvertinti situacijas pasitelkiant empatiją, gebėti analizuoti žmonių
savijautą bei kūrybiškai įžvelgti problemos sprendimo būdus. 2012 m.parsisiųsti
3.Gedminų progimnazijaAlgina PlūkienėAtvira dorinio ugdymo (etikos) pamoka.Lietuvoje galiojantys teisės aktai garantuoja lygias teises žmonėms, nepriklausomai nuo jų lyties, lytinės orientacijos, rasės, etniškumo, religijos ar įsitikinimų. Deja, realybėje įvairiais požymiais skirtingi žmonės dažnai tampa diskriminacijos, stereotipų, išankstinio nusistatymo ar atviros neapykantos aukomis.
Pamokos tikslas- ugdyti pagarbos įvairovei vertybines nuostatas.Vaikai kurs Pagarbos šalies žemėlapį, pažymėdami tolerantiškos visuomenės požymius bei diskriminacijos apraiškas aplinkoje. Parsisiųsti
4. Aukuro gimnazijaElona KrištanavičienėŽanras 2 pamokų ciklasTai dviejų pamokų ciklas apie valią, jos reikšmę žmogaus gyvnimui.  

 

Parsisiųsti

5.Klaipėdos “Versmės” progimnazijaJolita BenetienėPamokos planas 5 klasei pagal naująją ugdymo programąPamokos tema  „Nuo pasyvaus iki aktyvaus gynėjo internetinėje erdvėje“

 

Ar moku parašyti mandagų laišką draugui/mokytojui/kitam suaugusiam žmogui?

 

Parsisiųsti

6.Klaipėdos “Versmės” progimnazijaJolita BenetienėPamokos planas  7-8 klasei pagal naująją ugdymo programąPamokos tema „Nuo pasyvaus iki aktyvaus gynėjo internetinėje erdvėje“

 

Virtualioje erdvėje ne tik vengia patyčių, necenzūrinio ‘slengo’, bet ir priešinasi pastebėtoms patyčioms Kito atžvilgiu, gina ją/jį.

 

Parsisiųsti

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą