Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
1. Litorinos mokykla Dailės mokytoja metodininkė Jolita Stumbrienė
    Metodinė priemonė – pateiktis „VĖTRUNGĖS“ su aiškinamąja dalimi, skirtą Vėtrungių metams Klaipėdoje paminėti
2014 m. Klaipėdoje paskelbti VĖTRUNGIŲ METAIS. Pristatomų pateikčių (su nemažos jų dalies komentarais) tikslas – pažadinti jaunosios kartos domėjimąsi  šiuo unikaliu ir kol kas mažai tyrinėtu Prūsų Lietuvos žvejų kultūros paveldu. Priemonė tinkama naudoti dailės, technologijų, etikos pamokose, teminei klasės valandėlei  5 – 10 klasių mokiniams.
>>parsisiųsti. Pateiktis, komentarai.
2. „Varpo“ gimnazija Jovita Šimkūnaitė,
Lina Paulauskienė
Žmogaus gyvenimo krizės.
Atvira integruota psichologijos – etikos pamoka.
Tai atvira integruota psichologijos – etikos pamoka apie žmogaus gyvenimo krizes.
Pamokoje dalyvavo IV (12) klasių mokiniai. Tikslas – gebėti atliekant užduotis individualiai ir
grupėje suvokti krizių stadijas, įvertinti situacijas pasitelkiant empatiją, gebėti analizuoti žmonių
savijautą bei kūrybiškai įžvelgti problemos sprendimo būdus. 2012 m.parsisiųsti
3. Gedminų progimnazija Algina Plūkienė Atvira dorinio ugdymo (etikos) pamoka. Lietuvoje galiojantys teisės aktai garantuoja lygias teises žmonėms, nepriklausomai nuo jų lyties, lytinės orientacijos, rasės, etniškumo, religijos ar įsitikinimų. Deja, realybėje įvairiais požymiais skirtingi žmonės dažnai tampa diskriminacijos, stereotipų, išankstinio nusistatymo ar atviros neapykantos aukomis.
Pamokos tikslas- ugdyti pagarbos įvairovei vertybines nuostatas.Vaikai kurs Pagarbos šalies žemėlapį, pažymėdami tolerantiškos visuomenės požymius bei diskriminacijos apraiškas aplinkoje. Parsisiųsti
4.  Aukuro gimnazija Elona Krištanavičienė Žanras 2 pamokų ciklas Tai dviejų pamokų ciklas apie valią, jos reikšmę žmogaus gyvnimui.  

Parsisiųsti

5. Klaipėdos “Versmės” progimnazija Jolita Benetienė Pamokos planas 5 klasei pagal naująją ugdymo programą Pamokos tema  „Nuo pasyvaus iki aktyvaus gynėjo internetinėje erdvėje“

Ar moku parašyti mandagų laišką draugui/mokytojui/kitam suaugusiam žmogui?

 

Parsisiųsti

6. Klaipėdos “Versmės” progimnazija Jolita Benetienė Pamokos planas  7-8 klasei pagal naująją ugdymo programą Pamokos tema „Nuo pasyvaus iki aktyvaus gynėjo internetinėje erdvėje“

Virtualioje erdvėje ne tik vengia patyčių, necenzūrinio ‘slengo’, bet ir priešinasi pastebėtoms patyčioms Kito atžvilgiu, gina ją/jį.

 

Parsisiųsti

Back to top