Muzikos mokytojų metodinis būrelis, vadovaujamas Dianos Jakubauskienės, balandžio 4 d. pakvietė į Klaipėdos miesto etnokultūros centre organizuojamą konferenciją „Pasaulio tautų ir Lietuvos etnokultūra“. Į muzikams aktualų renginį susirinko 53 dalyviai iš ikimokyklinių įstaigų ir miesto bendrojo ugdymo mokyklų. Lektoriai pasidalino pedagogine patirtimi ir naujais mokymo metodais, skatinančiais mokinių kūrybiškumą ir saviraišką, suvokiant etnokultūrą ne tik kaip tautos kultūrinio tapatumo, bet kaip ir vieną svarbiausių tautinės savasties dalių. „Kol nesuvoksime, kad etnokultūra valstybės išlikimo, tvirtumo, nacionalinės tvirtybės pamatas, tol negalime nurimti“, – akcentavo mokytojai, pastebėję krizę miesto bendrojo ugdymo mokyklose: iš 10 ir daugiau folklorinių kolektyvų šiuo metu gyvuojąs tik vienas „Smeltės“ progimnazijos kolektyvas „Smeltužė“, vadovaujamas muzikos mokytojos, etnokultūros žinovės Raimondos Milašienės.

Konferencijoje muzikologė, docentė Rūta Vildžiūnienė pristatė temą „Kalendorinių švenčių žanrai – gyvybingoji etnokultūros dalis“. Be minėto svečio, pranešimus aktualiomis etnokultūros temomis skaitė dar 9 pranešėjai praktikai.

Back to top