Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. Laivininkų mokykla Violeta Speranskaja Stendinis pranešimas „Mechaninė energija“ skaidrėse Stendinio pranešimo medžiaga (Konferencija vyko 2016 m. sausio 8 d.)
>>parsisiųsti_
2. Vytauto Didžiojo gimnazija Roma Sonkuvienė
Rima Markevičiūtė
Mokinio – gamtos tyrėjo samprata. Seminaro pateiktis (renginys vyko 2015 m. spalio 27 d.)
>>parsisiųsti_
3. Vytauto Didžiojo gimnazija Roma Sonkuvienė Tiriamųjų darbų pradžiamokslis Fizikos mokytojų metodinės konferencijos naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant fizikos pranešimas (2015 m. birželio 15 d.)
>>parsisiųsti_
4. „Ąžuolyno“ gimnazija Virginija Gineikė Tarptautinio projekto MARCH konkursas „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ Fizikos mokytojų metodinės konferencijos naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant fizikos pranešimas (2015 m. birželio 15 d.)

>>parsisiųsti_

5. Laivininkų mokykla Violeta Speranskaja Tarpdalykiniai ryšiai mokant fizikos Fizikos mokytojų metodinės konferencijos naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant fizikos pranešimas (2015 m. birželio 15 d.)

>>žiūrėti

6. „Aukuro“ gimnazija Ramutė Savickienė Fizikos pažinimas atliekant eksperimentus.

Mokinio darbas „Medžiagų varžos priklausomybė nuo temperatųros“

Fizikos mokytojų metodinės konferencijos naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant fizikos pranešimas (2015 m. birželio 15 d.)

>>parsisiųsti 1_

>>parsisiųsti 2

7. S. Dacho progimnazija Virginija Birenienė Planšetinių kompiuterių iPad naudojimas mokymui(si) Fizikos mokytojų metodinės konferencijos naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant fizikos pranešimas (2015 m. birželio 15 d.)

>>parsisiųsti_

8. I. Simonaitytės pagr. m-kla Vida Černiauskienė Apie fiziką linksmai.

Fizika aplink mus.

Fizikos mokytojų metodinės konferencijos naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant fizikos pranešimai (2015 m. birželio 15 d.)

>>parsisiųsti 1

>>parsisiųsti 2

9. „Verdenės“ Progimnazija Živilė Stankutė, Irina Kiseliova  Integruota fizikos – biologijos pamoka „Akis –  regos organas“ Fizikos mokytojų metodinės konferencijos naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant fizikos pranešimas (2015 m. birželio 15 d.)

>>parsisiųsti_

10.  M. Gorkio pagrindinė mokykla  Natalja Plikosova  Fizika su oro balionu. Pateiktis  8kl. – Gėrikės bandymo pakartojimas – Video 

>>parsisiųsti_

>>žiūrėti

11. S. Dacho progimnazija Virginija Birenienė Scientix portalas – Europos gamtos mokslų mokytojų bendruomenė Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti_

12. Vytauto Didžiojo gimnazija Roma Stonkuvienė, Teresė Petrauskaitė Šiuolaikinis mokinys gamtamoksliniame ugdyme. Integruotos biologijos ir fizikos veiklos apžvalga Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

13. „Ąžuolyno“ gimnazija Elena Šikšnienė, Virginija Gineikė Integruota fizikos ir biologijos pamoka „Akies optinės savybės“ Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

14. „Aukuro“ gimnazija Ramutė Savickienė Gamtamokslinių kompetencijų ugdymas fizikos ir biologijos pamokose Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

15. I. Simonaitytės pagrindinė mokykla Vida Černiauskienė, Jūratė Kačinskienė Integruoti fizikos, biologijos projektai, pamokos Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

16. „Žemynos“ gimnazija Zenė Maldžienė, Algutė Nijolė Kaubrienė Biologijos, fizikos integruota pamoka „Mano širdis“ Konferencijos „Tarpdalykiniai ryšiai mokant chemijos, biologijos, fizikos ir geografijos“ pranešimas 2014 m.

>>parsisiųsti

Konferencijos „Naujos idėjos ir asmeniniai atradimai mokant fizikos“ medžiaga

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1. Vytauto Didžiojo gimnazija Roma Stonkuvienė Konferencijos 2013 m. birželio mėn. pranešimas.
Gamtos mokslai ugdymo procese
>>parsisiųsti_
2. Klaipėdos laivininkų mokykla Violeta Speranskaja Konferencijos 2013 m. birželio mėn. pranešimas.
Virtuali fizikos pamoka. Mokinių kūrybiniai darbai.
>>parsisiųsti
3. Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla Vida Černiauskienė Konferencijos 2013 m. birželio mėn. pranešimas.
Fizika prieš patyčias
>>parsisiųsti

 

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rušis)
Anotacija
1.
Konferencija vyko Klaipėdos S. Dacho progimnazijoje
Andrej Salzirnis,
Inese Dudareva,
Ausma Bruneniece,
Virginija Birenienė,
Algutė Kaubrienė,
Irina Kiseliova,
Liucija Mončienė.
Tarptautinės fizikos mokytojų metodinės konferencijos „Fizikos ugdymo novacijos“ pranešimai 2012 m. kovo 24 d. Suarchyvuoti konferencijos pranešimai.
>>parsisiųsti_1 dalis
>>parsisiųsti_2dalis
2. Klaipėdos laivininkų mokykla Violeta Speranskaja Tolyginis tiesiaeigis judėjimas. 2012 m. Prezentacija pristatyta tarptautinės fizikos konferencijos „Fizikos ugdymo novacijos“ metu >>parsisiųsti
3. Klaipėdos laivininkų mokykla Violeta Speranskaja Projekto „Išmok pamatyti fiziką kasdienybėje“ medžiaga. 2011 m. >>parsisiųsti
Back to top