Balandžio 29 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras bendradarbiaudamas su miesto Bendrojo ugdymo direktoriaus pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio taryba sukvietė vadovus į forumą „Ar esame pajėgūs kurti pozityvią emocinę aplinką ir įkvėpti vieni kitus sėkmingai dirbti?“. Forumo tikslas – padidinti vadovų savivoką, sustiprinti jų orientaciją į žmones ir darbą su jais kaip į didžiulį organizacijos resursą; akcentuoti vadovo kaip angl. role model svarbą ir „kaskadų fenomeną“ organizacijoje bei identifikuoti vadovo EQ nuostatų, požiūrių, vertybių, integralumo formas, kurios įgalintų pasiekti kiekvieną vidinį ir išorinį klientą.
Bendradarbiaudami forumo sesijos metu mokyklų vadovai siekė atsakyti į šiuos klausimus:

  • kokie elgesio modeliai ir sprendimai yra vadovo įtakos zonoje ir turi didžiausią įtaką emocinei higienai / organizacijos kultūrai ugdymo įstaigose?
  • kada galima reikalauti rezultato iš darbuotojo ir tikėtis pozityvaus santykio?
  • kuriuos emocinius poreikius patenkinus, žmonės demonstruoja aukštą efektyvumą ir kokie konkretūs veiksmai galėtų tenkinti darbuotojų emocinius poreikius ir taip didintų darbuotojų įsitraukimą, atsakomybę, drąsą išsakyti idėjas ir pan.?

Susirinkę mokyklų vadovai, direktorių pavaduotojai ugdymui, dirbdami grupėse pritaikė EQ (emocinio intelekto) kompetencijų lavinimo trenerės, konsultantės, lektorės Nomedos Marazienės pranešimo metu pateiktą principą: siekdami identifikuoti savo, kaip vadovų, veikiančių ir neveikiančių elgesio modelius, sutarė dėl konkrečių savo elgesio korekcijų bei veiksmų plano, koreguojant komunikaciją tarpusavyje ir su mokytojų komandomis. Darbo grupės pateikė siūlymus ir įsipareigojo juos pradėti taikyti kurdami pozityvaus bendravimo aplinką savo įstaigoje… „nuo rytojaus“.

Back to top