Įsibėgėjus balandžiui į virtualią erdvę persikėlė nemaža dalis Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių: kursai, paskaitos, seminarai vyksta nuotoliniu būdu. Metodinių būrelių susirinkimai, kitos veiklos formos taip pat sėkmingai pamažu persikelia į skaitmeninę erdvę. Įvairiai sprendžiamos mokytojų metodinių būrelių planuotos veiklos įgyvendinimo problemos, bendravimo ir bendradarbiavimo tęstinumas. Itin aktyviai ir kūrybiškai savo veiklą vykdo Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio taryba ir mokytojai, vadovaujami pirmininkės Giedrės Petrošienės. Pastaruoju sudėtingu periodu šio metodinio būrelio iniciatyva, bendradarbiaujant su centro metodininke Silvija Simpukiene ir IT specialistu Audriumi Numgaudžiu, įveiklinta daug gražių idėjų:  

  • visuomenę pasiekė virtuali paroda „Mes pavasarėlio laukėm, paukštelius namolio šaukėm“ – Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo neformaliojo švietimo (dailės) mokytojų ir Kauno miesto sanatorinio lopšelio-darželio „Pušynėlis“ kūrybinio bendravimo rezultatas;
  • Klaipėdos lopšelio-darželio neformaliojo ugdymo (teatro) mokytojos Dagnos Volkovaitės parengtos „Namų šešėlių teatro“ rekomendacijos ir priemonių pavyzdžiai sumaketuoti ir įgalinti dalintis virtualiai;
  • nuolat rengiami kūrybinio projekto „Padėka, kurią jaučiu“ darbai ir dalinamasi su visuomene FB paskyroje;
  • paruošti kompiuterinių įrankių valdymo įrašai ir patalpinti Klaipėdos PŠKC tinklalapio erdvėje https://www.kpskc.lt/metodine-medziaga-nuotoliniam-mokymui/;
  • teikiamos asmeninės konsultacijos ir rengiami virtualūs mokymai Klaipėdos miesto pedagogams, susidūrusiems su sunkumais, įvaldant įvairias kompiuterines programas ir kt.

Balandžio 17 d. įgyvendinta pirmoji metodinė diena „Ikimokyklinio ugdymo mokytojų sėkminga ugdymo metodų taikymo praktika“ nuotoliniu būdu. Joje dalyvavo 77 dalyviai, išklausyti 4 pranešėjai. Kolegiškai savo didaktine patirtimi dalinosi ikimokyklinio ugdymo mokytojos Irena Šėgždienė („Vaiko atradimai bandymų ir eksperimentų veikloje“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė“) ir Vilma Zabielienė („Socialinis emocinis ugdymas taikant netradicinius darbo metodus, būdus, priemones“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“). Pranešėja Vita Ramonienė supažindino su metodinėmis priemonėmis, skirtomis ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikams, bei pristatė rekomendacijas minėtoms priemonėms pasigaminti („Mokomųjų priemonių „Skaičiavimas ant pirštų“ ir „Spalvų pažinimas“ pristatymas“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Atžalynas“). Natūraliai metodinė diena persipynė su šių dienų aktualijomis. Metodininkė Giedrė Petrošienė dalyviams padėjo lavinti kompiuterinio raštingumo gebėjimus, pristatydama praktikumą „Kompiuterinių įrankių iššūkis – įveikime kartu!“. Buvo pademonstruotos nuotraukų koliažų kūrimo įrankio „Collagelt“ ir internetinės dėlionės kūrimo įrankio „Jigsawplanet.com“ taikymo galimybės praktiškai – juk šie kompiuterijos įrankiai itin reikalingi ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų kasdieniame darbe. Pasak Giedrės Petrošienės, Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio pirmininkės, tai buvo pirmasis bandymas dalintis savo patirtimi nuotoliniu būdu, naujas iššūkis visiems ir jis PAVYKO.

Likime namie, būkime sveiki ir saugokime vieni kitus!

 

Back to top