1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Ikimokyklinis ugdymas

Edukacinis bankas

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centrasGiedrė PetrošienėIkimokyklinių ugdymo mokytojų metodinės dienos patirties sklaidaPranešimai ir filmuotos medžiagos, kuriuose pedagogai dalinasi savo darbo patirtimi ir pavyzdžiais.

 

>>Parsisiųsti

2.Lopšelis – darželis „Sakalėlis“Elytė Barzdžiukienė, Jurgita Sobeckienė„Ikimokyklinio amžiaus vaikų teigiamų emocijų sužadinimas, taikant euritmijos metodą“Šiame darbe pagrindžiamas netradicinis požiūris į vaikų (4-6 m.) draminę veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Atliekamas pedagoginis eksperimentas ir pademonstruojama, kaip per draminei veiklai skirtus užsiėmimus galima ugdyti vaikų euritmijos gebėjimus.  

 

>>Parsisiųsti

3.Ikimokyklinio ugdymo mokytojų metodinis būrelisPirmininkė Giedrė PetrošienėIkimokyklinių ugdymo mokytojų patirties sklaida>>Parsisiųsti
4.Jaunimo centrasRenata SondaitėKūrybiškumo ugdymo užduotys
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
>>Parsisiųsti
5.Lopšelis darželis „Puriena“Danga VolkovaitėGabių vaikų teatrinio ugdymo programa – metodinės rekomendacijosPranešime nuotraukomis perteikiama metodinio darbo organizavimo lopšelyje-
darželyje „Giliukas“ patirtis. Dėkinga įstaigos aplinka sąlygoja sėkmingą ugdymo proceso tęstinumą ir įgyvendinimą, skatindama vaiką pažinti, atrasti, ištirti, pajusti, suprasti ir sukurti.
Gabių vaikų teatrinio ugdymo programą – sudaro: programos parengimo principai, tikslai ir uždaviniai,gdymo metodai ir priemonės, gabaus vaiko samprata, ikimokyklinio amžiaus gabių vaikų ugdymo tyrimai Lietuvoje. gabių vaikų ugdymo problemų sprendimo būdai užsienio autorių darbuose.Situacijos analizė. Vaidybiniai žaidimai, improvizacijos, etiudai, vaidybiniai žaidimai, teatrinių lėlių, kaukių, dekoracijų, kostiumų, aksesuarų gamyba, pasirinkto literatūros kūrinio vaidinimas su lėlėmis arba be jų, spektaklių stebėjimas, vertinimas bei aptarimas,  teatrinės veiklos su gabiais vaikais žaidimai – pratimai, dėmesio lavinimo žaidimai,  scenos judesio žaidimai,  pirštukų žaidimai.
>>Parsisiųsti
6.Lopšelis darželis „Giliukas“Lina Patkaukienė,
Vilma Vilkienė,
Kristina Janavičienė
„Dėkinga aplinka – svarbus faktorius sėkmingam ugdymo proceso organizavimui“Pranešime nuotraukomis perteikiama metodinio darbo organizavimo lopšelyje-
darželyje „Giliukas“ patirtis. Dėkinga įstaigos aplinka sąlygoja sėkmingą ugdymo proceso tęstinumą ir įgyvendinimą, skatindama vaiką pažinti, atrasti, ištirti, pajusti, suprasti ir sukurti.>>Parsisiųsti
7.„Purienos“ lopšelis – darželisD.Volkovaitė,,Teatrinės-pirštininės lėlės“;    

 

lazdelinės lėlės ,,Užgavėnių  kaukės – dekoracijos“

Priemonė skirta 3-7 metų vaikų teatrinei-žaidybinei veiklai. Lavina vaikų pirštukus, riešo ir rankos plaštaką, smulkiąją motoriką, judesius ir koordinaciją. Suteikia vaikui galimybę sukaupti ir išlaikyti valingą dėmesį. Puikiai galima panaudoti kalbiniuose žaidimuose, kūrybinėse improvizacijose ir inscenizacijose.
Galima plačiai panaudoti individualiai, pogrupinei ir grupinei veiklai.
Priemonę sudaro :
8 pirštinaitės – „musės“
8 pirštinaitės – „voriukai“
8 pirštinaitės – „drugeliai“
8 pirštinaitės – „lašiukai“Pagamintos  4 užgavėnų kaukės – dekoracijos.
Paskirtis – Užgavėnių šventės  atributika, lauko papuošimas, tautinio paveldo puoselėjimas.>>Parsisiųsti
8.„Versmės“ specialioji mokykla – darželisL.Petrikaitienė .„Kamuoliukai – kruopiukai“, priemonėPriemonę sudaro:
“Kamuoliukai – kruopiukai” pasiūti iš vaikiškų kojinaičių. 20 maišelių pripildyti perlinėmis kruopomis, 3 – sojų pupelėmis. 6 kamuoliukai turi savo poras. 
Iš spalvoto kartono iškirptos įvairios geometrinės figūros.
Priemonė skirta:
3-7 metų vaikų pažintinių procesų, judesių ir koordinacijos lavinimui.
Tinka individualiai, pogrupinei ir grupinei veiklai. Pateikiame 12 priemonės naudojimo būdų.
>>Parsisiųsti. Rezultatų pristatymas. Pateiktis
9.„Versmės“ specialioji mokykla – darželisL.Jevdokimova
L.Petrikaitienė
„Mano kojinaitės pasakaitė“, žaidimai –  improvizacijos su pasiūtais iš kojinaičių žaisliukaisProjekto „Mano kojinaitės pasakaitė“ tikslai:
lavinti vaikų vaizduotę, kalbą, turtinti žodyną, ugdyti pažinimo kompetenciją, kūrybiškumą, ugdyti socialinę kompetenciją.
Projekto idėja gimė iš praktinės veiklos su vaikais. Vaikams labai patiko pasiūtos iš kojinaičių kirmėlytės, jie noriai žaidė, vaidino. Pateikiami projekto aprašymas ir rezultatų pristatymas.
>>Skaityti. Metodinės priemonės aprašymas (pasakėlės)
>>Parsisiųsti. Rezultatų pristatymas. Pateiktis
10.Regos ugdymo centras    

 

„Versmės“ specialioji mokykla – darželis

J.Grigaliūnienė    

 

L.Petrikaitienė

Klaipėdos miesto istorija, kultūros paveldas, supanti gamtaPriemonė skirta supažindinti įvairaus amžiaus (ikimokyklinio, priešmokyklinio, mokyklinio) vaikus su Klaipėdos miesto istorija, kultūros paveldu, supančia gamta.
Metodinę priemonę sudaro:    

 

  • Metodinė medžiaga ir rekomendacijos mokytojui;
  • Priemonė „Klaipėda“ (86 nuotraukos (autoriai: Andrius Grigaliūnas, Joana Grigaliūnienė, Glorija Petrikaitytė, Lina Petrikaitienė), įgarsintas tekstas apie Klaipėdą, jūros ošimas;
  • Įgarsintos 3 legendos :  apie Klaipėdos vardo kilmę, apie Neringą, apie Klaipėdos Juodąjį vaiduoklį (legendas skaito Mykolas Kukaitis 12 m., Klaipėdos I.Simonaitytės  mokyklos moksleivis) .

Priemonę galima pateikti dalimis ir kūrybiškai integruoti ir naudoti įvairiose pamokose, popamokinės,  projektinės veiklos metu.
>>Skaityti. Metodinė medžiaga. Priemonės pristatymas
>>Parsisiųsti. Metodinė priemonė Klaipėda, atlikta Prezi programa
>>Parsisiųsti. Legendos

11Lopšelis-darželis „Aitvarėlis“G. PetrošienėKūryba be ribų…Geroji patirties idėja panaudojant video filmuotą ir nuotraukų  medžiagą kartu.    

 

Vaizdinis pranešimas paruoštas siekiant pasidalinti su kolegomis, tėvais ir kitais susidomėjusiais asmenimis, kaip galima įtraukti į ugdomąją veiklą užsiėmimus, kurie nereikalauja vaikų susikaupti ties galutinio rezultato siekimu ir gali drąsiai veikti, nebijodami išsitepti. Paruoštoje medžiagoje pateiktos idėjas, kurias galima panaudoti savo grupėse ir aplinkoje.

>>Parsisiųsti

12Klaipėdos darželis ,,Gintarėlis

 Daiva Galdikienė   

Edukacinė medžiaga, kūrybinėms dirbtuvėms ,,Mano margutis“. Kiaušinių marginimas vašku

Edukacinė medžiaga, paruošta nuo ikimokyklinio iki priešmokyklinio amžiaus vaikams ir švietimo bendruomenėms, kurioje sudėtos visos pagrindinės Šv. Velykų tradicijos ir kiaušinių marginimo vašku reikalavimai. 

>>Parsisiųsti

13Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Nykštukas“

Autorius/Autorių grupė     

Neringa Lukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Irena Kulienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Regina Plaipienė

Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja

Romualda Poškienė

Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė

 

Knyga

Lietuvos lopešelių-darželių sambūris ,,Po Nykštuko kepure“

Lietuvos lopšelių-darželių sambūrio ,,Po Nykštuko kepure“ gerosios patirties pristatymas, vykdant respublikinį projektą ,,Keliaujantis po Lietuvą Nykštukas“, skirtą Klaipėdos 770 jubiliejui.

>>Parsisiųsti

14Klaipėdos l.-d. „Vėtrungėlė“

Jelena Marinič

Netradiciniai piešimo būdai ikimokyklinio amžiaus vaikams

Šiame darbe aprašoma 16 netradicinio piešimo su ikimokyklinio amžiaus vaikais būdų. Ikimokyklinio amžiaus vaikai dar neturi susiformavusių grafinių įgūdžių ir gebėjimų, o tai neleidžia jiems piešiniuose išreikšti to, ko jie nori, todėl jų piešiniai dažnai būna neaiškūs, nutolę nuo tikrovės, dėl šios priežasties daugelis vaikų praranda norą piešti. Neklasikinių vaizdavimo priemonių naudojimas leidžia paįvairinti vaiko piešimo gebėjimus, sužadina susidomėjimą tyrinėti medžiagų grafines galimybes ir didina susidomėjimą visa piešimo veikla

 

>>Parsisiųsti

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą