Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose: dalijimasis gerąja patirtimi

Nr. 2020-1-LT01-KA201-077818

Šiais metais Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras kartu su partneriais pateikė kelias paraiškas Erasmus+ ir Nordplus Adult projektų programoms laimėti. Trys projektai buvo patvirtinti ir jiems suteiktos dotacijos vykdyti projektų veiklas. Su vienu iš Erasmus+ projektų, CyberAware jau buvo galimybė susipažinti anksčiau. Lapkričio mėnesį prasidėjo ir antrasis Erasmus+, K201 strateginių partnerysčių projektas „Inclusive and interactive education in museums: sharing of good practices“ („Įtraukiantis ir interaktyvus švietimas muziejuose: dalijimasis gerąja patirtimi“), akronimas – EInMu, Nr. 2020-1-LT01-KA201-077818.

Projekto tikslas – veiklos muziejuje kaip pedagoginio metodo naudojimas, įgyvendinant novatorišką veiklą, kuri motyvuos pripažinti muziejaus eksponatų vertę kaip svarbų ir kartu alternatyvų mokymosi šaltinį, skirtą tikslinėms septynerių–penkiolikos metų mokinių grupėms.

Projekto uždaviniai ir siekiai:

  • Stiprinti ryšį tarp mokyklų ir muziejų;
  • Naudoti muziejaus kaip neformaliojo švietimo erdves akcentuojant patirties įgijimą per pojūčius;
  • Mokyti tyrinėti muziejaus eksponatus per veiklą, gerinančią suvokimo įgūdžius;
  • Įgalinti mokymąsi kaip savišvietos metodą;
  • Aprėpti alternatyvių dalykų mokymąsi, naudojant metodus, kurie skatina dalyvių bendradarbiavimą;
  • Plačiau naudoti muziejaus eksponatus, taikant atviras kryžmines programas;
  • Skatinti perėjimą nuo ugdymo modelio, orientuoto į mokytoją, teikiantį žinias, prie modelio, kuriame žinias ima pats aktyviai veikdamas mokinys;
  • Suprasti dabartinį laiką tyrinėjant praeitį, rasti panašumų ir skirtumų tarp vakar ir šiandienos;
  • Užmegzti ryšius tarp kartų, skatinant mokinius elgtis kaip nacionalinės ir tarptautinės praeities tyrinėtojus.

Išskirtina ir tai, kad labai svarbu tarptautiniu mastu įgyvendinti projekto sąsajas su kultūra, menu, istorija ir geografija, nes projekto dalyviai dalyvaudami projekto veikloje sužinos ne tik savo šalies kultūrą ir praeitį, bet ir kitų šalių istoriją. Šis procesas vaidins svarbų vaidmenį geriau suprasti „kitą“, taip pat motyvuos dalyvius būti tolerantiškesniems kultūrinei ir tautinei įvairovei.

Partnerystė projekte apima švietimo ir kultūros centrą, mokytojus, mokyklas, NVO, universitetus (6 muziejus partnerius bei 8 mokyklas partneres).

Projekto metu turėsime 2 tarptautines mokymo ir mokymosi veiklų, užsiėmimų platformas. Kiekvienos iš jų tikslas yra surinkti informaciją apie tai, kaip integruoti muziejaus erdves į mūsų švietimo sistemą ir kasdienį gyvenimą, išsiaiškinti, kaip sukurti tarpdalykiniai pamokų planai gali būti įgyvendinami muziejuose ir klasėse. Taip pat viso projekto laikotarpiu vyks ir susitikimai internetu, o jei aplinkybės leis, partnerių susitikimai ir renginiai vyks skirtingose šalyse, apie juos informuojant projekto eigoje.

Nekantraudami pradėjome projektą, kuris žada įdomių veiklų ir rezultatų.

Back to top