Iniciatyva „JŪRINĖS VALSTYBĖS LABUI“

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras ne vienus metus bendradarbiaudamas su Lietuvos jūrų muziejumi jungiasi į prasmingus projektus, orientuotus į švietimo bendruomenes. Ir šįkart gegužės 18 d. Klaipėdos miesto istorijos mokytojų metodinio būrelio taryba (mokytojai Loreta Elertienė, Vaidas Pamparas, Indrė Baldinienė, Mindaugas Janukonis, Alvydė Jurėnienė) pakviesti noriai įsijungė į rengiamo edukacinės programos turinio tyrimą, kurio tikslas – įvertinti ir patarti ar praturtinti savo pastebėjimais kuriamos muziejaus komandos edukacijos naujoje muziejaus erdvėje – ant vandens plaukiojančio karinio muziejinio laivo ,,Sūduvis“ – turinį ir veiklas, skirtas mokiniams. Su mokytojais sumaniai bendradarbiavo Mindaugas Žvirgždys, Lietuvos jūrų muziejaus edukatorius ir edukacinių programų koordinatorius.

Karinis laivas „Sūduvis“ dar „ieško“ vietos, kur švartuotis, kad galėtų rudenį pakviesti į savo denį mokytojus, mokinius ir klaipėdiečius artimiau pažinti jūrinės valstybės istoriją. Šia puikia iniciatyva pavadinimu „JŪRINĖS VALSTYBĖS LABUI“ Lietuvos jūrų muziejus, švęsdamas Tarptautinę muziejų dieną, siekia tiegiamų pokyčių Klaipėdos miesto švietimo bendruomenėse, kviesdami įsitraukti švietimo bendruomenę – mokytojus dalykininkus – atskleisti jų kūrimo galią netradiciniame ugdymo procese.

Back to top