Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinio būrelio taryba sukvietė savo kolegas į edukacinę išvyką. Siekdami sėkmingai įgyvendinti Klaipėdos mokyklose programų pasiūlos galimybes, kurios atlieptų mokinių poreikius ir atitiktų šiandienos aktualijas bei paklausą, sėmėsi patirties Kauno technologijos universiteto Inžinerijos licėjuje. Specializuoto ugdymo krypties programa – inžinerinis ugdymas, jo ypatumai yra aktualūs ir Klaipėdos mieste. Susitikę su licėjaus vadovų ir mokytojų komanda klaipėdiečiai buvo susipažindinti su programų pasiūlos įvairove bei jų galimybėmis vaikų ugdymo(si) poreikiams tenkinti, karjeros ugdymui. Kolegos pristatė universitetinių mokyklų tarpusavio bendradarbiavimo patirtimi, mokinių kūrybiškumo ugdymu ir problemomis taikant inžinerinio mokymo programą.        Pavaduotojų ugdymui komandą svetingai priėmė ir Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos bendruomenė. Šioje ugdymo įstaigoje vykdami projektai yra neatskiriama ugdymo proceso dalis tiek karjeros, tiek užsienio kalbų mokymo srity. Mokykla dalinosi patirtimi darbo su reemigrantais bei metodinėmis rekomendacijomis mokytojams.

Back to top