Kai Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos (LGMA) Klaipėdos skyriaus aktyvo pasitarime buvo tariamasi dėl galimybių šiais metais surengti tradicinę Klaipėdos miesto (krašto) 8-tų klasių mokinių profesoriaus Stasio Vaitekūno geografijos olimpiadą, mažai kas tuo tikėjo. Tuo metu tik pradėjome nuotoliniu būdu vesti pamokas ir buvome visiški naujokai šioje srityje. Miesto geografijos mokytojų metodinio būrelio bei LGMA Klaipėdos skyriaus pirmininkė mokytoja ekspertė Stasė Alenskienė samprotavo, o kodėl nesurengus olimpiados nuotoliniu būdu, juk taip sėkmingai įvyko respublikinės geografijos olimpiados miesto turas? Kaip tarė, taip ir padarė. Nutarta olimpiadą vesti nuotoliniu būdu. Į darbą kibo užduočių sudarytojai, organizatoriai.
Šios olimpiados tikslas – skatinti moksleivius domėtis geografija, pasaulio ir Lietuvos geografų tyrinėjimais, jų mokslo darbais, ugdyti mokinių kūrybinius įgūdžius ir gebėjimus, mokyti įgytas žinias taikyti praktiniame gyvenime, plėsti mokinių akiratį, padėti jiems atsiskleisti. Olimpiadoje registravosi 36 moksleiviai iš Klaipėdos, Palangos, Telšių, Nidos, Skuodo.
Gegužės 18 dieną nuotoliniu būdu įvyko susitikimas su moksleiviais olimpiados dalyviais. Jo metu mokiniai buvo supažindinti su olimpiados eiga ir jos struktūra, o taip pat pristatytas Lietuvos katalikų mokslo akademijos akademiko profesoriaus, habilituoto daktaro Stasio Vaitekūno gyvenimas ir veikla.
Gegužės 19-ąją, olimpiados dieną, moksleivius pasveikino ir sėkmės palinkėjo LGMA prezidentas Rytas Šalna ir olimpiados vertinimo komisijos pirmininkė Stasė Alenskienė. Po pasveikinimų mokiniai atliko 15 klausimų vaizdo užduotį ir atsakė net į 40 testo klausimų pateiktų www.manogaublys.lt puslapyje. Mokiniai parodė geras geografines žinias ir gebėjimus.
Olimpiados nugalėtojais tapo:
Absoliutus nugalėtojas – Borovec Maksimas, Klaipėdos Simono Dacho progimnazija, mokytoja ekspertė Vilma Norvaišienė;
I vieta – Paulius Lukošius, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, mokytoja metodininkė Geleta Bielskienė;
II vieta – Jokūbas Gudaitis, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla, mokytojas metodininkas Ramūnas Dzimidas;
III vieta – Ugnė Vencutė, Klaipėdos Prano Mašioto progimnazija, mokytoja metodininkė Rasa Rapolavičienė.
Olimpiados nugalėtojai bus apdovanoti specialiais Simono Dacho progimnazijos prizais ir Lietuvos geografų draugijos padėkos raštais, mokytojai – Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos padėkos raštais bei LGMA Klaipėdos skyriaus dovanomis.
Šios olimpiados nuostatai skelbia, jog olimpiada vyksta toje mokykloje, kurios mokinys tapo absoliučiu nugalėtoju praėjusių metų olimpiadoje. Tad 2021 metais teisė rengti XI Klaipėdos miesto (krašto) prof. S. Vaitekūno olimpiadą atiteko Klaipėdos Simono Dacho progimnazijai.
Olimpiados sėkmę lėmė mokinių žinios, domėjimasis geografija, gebėjimas valdyti informacines technologijas, visų geografijos mokytojų susitelkimas, pagalba savo mokiniams, organizatorių darbas iki olimpiados, ilgametė olimpiadų ruošimo patirtis. Dėkojame jiems, dėkojame LGMA prezidentui Rytui Šalnai ir Robertui Šalnai už patarimus ir pagalbą.
Sėkmė – tai ėjimas nuo vienos nesėkmės prie kitos, neprarandant entuziazmo (nežinomas autorius). Taigi nepraraskime entuziazmo ir jau nuo dabar ruoškimės XI olimpiadai.

Klaipėdos Simono Dacho geografijos mokytoja ekspertė Vilma Norvaišienė
Klaipėdos miesto geografijos metodinio būrelio pirmininkė, Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos geografijos mokytoja ekspertė Stasė Alenskienė

Back to top