Vasario mėnesį Klaipėdos miesto mokytojai tobulino vadovavimo mokymui(si) kompetencijas tiek savo mieste, tiek kituose Lietuvos miestuose.

                      Klaipėdos miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, dirbantys tautinių mažumų mokyklose, suburti lietuvių (tautinių mažumų mokyklų) kalbos ir literatūros mokytojų metodinio būrelio pirmininkės Rasos Kontrimienės, vasario 11 d. apsilankė Vilniaus lietuvių namuose. Ten didelę darbo su kitataučiais ir vaikais lietuvaičiais, atvykusiais ar grįžusiais iš užsienio, patirtį turinčios mokytojos (lietuvių kalbos mokytoja Greta Botyriūtė ir lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė) pakvietė į seminarą „Kaip mokyti iš kitų šalių atvykusį ar sugrįžusį mokinį lietuvių kalbos“.  Vilniaus lietuvių namai unikalūs.  Viena iš darbo sričių – lietuvių kilmės tremtinių, politinių kalinių palikuonių, užsieniečių ir Lietuvos piliečių, atvykusių ar grįžusių nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, vaikų, užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių bendrasis ugdymas.  Klaipėdiečiai ne tik buvo supažindinti su įvairiais darbo pamokoje metodais, bet ir stebėjo dvi atviras pamokas išlyginamosiose klasėse. Pažintį su Vilniumi ir istorine praeitimi pratęsė mokytoja Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė unikalioje  Vilniaus miesto kultūros vietoje, Antakalnio kapinėse, kur aprodė žymių kultūros ir politikos veikėjų kapus, priminė Lietuvos istorijos epizodus.

                      Per pastarąją savaitę ne viena Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokykla bendradarbiaudama su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru sukvietė miesto mokytojus į įvairaus pobūdžio kvalifikacijos tobulinimo renginius, kur vyko idėjų ir gražių praktinių patirčių sklaida. Vasario 17 d. Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje organizuota metodinė diena, skirta lietuvių kalbos ir kitų dėstomų dalykų mokytojams. Šią gražią tradiciją jau antrus metus tęsia Dalė Bukevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė, kuri idėją pristatė ir pasidalino Klaipėdos miesto lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodiniame būrelyje dar praėjusiais metais, o šįmet drauge su savo bendradarbiais „Varpo“ gimnazijos kolegomis į veiklas įtraukė bei apjungė ir kitų dalykų mokytojus. Vasario 19 d. respublikinė mokytojų konferencija „Atradau, pabandžiau, dalinuosi: metodai, užtikrinantys pozityvios lyderystės ugdymą ir individualią mokinių pažangą“ „Gabijos“ progimnazijoje ir respublikinė teorinė-praktinė konferencija „Dorinio ugdymo aktualumas pradinėse klasėse“ Maksimo Gorkio progimnazijoje sukvietė mokytojus ne tik iš Vakarų regiono, bet ir visos Lietuvos.

                      Vasario 18 d. nemažas būrys įvairių dėstomų dalykų mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų iš Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos lankėsi Alytaus Putinų gimnazijoje. Čia surengtose respublikinės konferencijos edukacinėse darbuotėse „Pažinti. Patirti. Grąžinti“ savo patirtimi ir atrastais pamokoje veikiančiais kūrybiniais žaidybiniais metodais dalinosi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Neolė Jucienė ir Dalė Bukevičienė, matematikos mokytoja Daivutė Radzevičienė, anglų kalbos mokytoja Viktorija Girdžiūnaitė, etikos mokytoja Lina Paulauskienė, geografijos mokytoja Gintarė Kriaučiūnaitė, žmogaus saugos mokytoja Silva Jonušaitytė ir psichologė Jovita Šimkūnaitė.

Klaipėdos miesto mokytojams kolegialaus mokymo(si) formos tampa vis patrauklesnės ir populiaresnės.

Back to top