2023 m. gegužės 19 d. Klaipėdos miesto ugdymo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio iniciatyva 15 Klaipėdos miesto mokyklų bibliotekininkų aplankė lankytinas Mažosios Lietuvos edukacines vietas ir kolegialiai domėjosi skaitymo skatinimo veiklomis ir aplinka Pagėgių sav. Vydūno viešojoje bibliotekoje. Edukacinės išvykos-seminaro „Skaitymo skatinimo metodai Pagėgių sav. Vydūno viešojoje bibliotekoje ir jų pritaikomumas mokyklų bibliotekose“ dalyviai buvo supažindinti su kūrybiniais metodais ir medžiaga, tokiais kaip „Pabėgimo kambarys (poeto A. Mackaus tematika)“, žaidimo „Mažosios Lietuvos širdy: kelionė po Pagėgių kraštą“ galimybėmis, taikytinu šiame krašte „Kultūros paso“ turiniu. Edukacijos metu lankytasi ir Bitėnų kaime, pažymint Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos 100-metį ir Bitėnų kaimo svarbą Didžiajai Lietuvai Spaudos draudimo laikotarpiu. Nepaprastai įdomi ir turininga kultūrinė edukacija vyko Martyno Jankaus muziejuje-spaustuvėje, aplankytas žymusis Rambyno kalnas ir pasirašyta Amžinojoje Rambyno knygoje (pirmoji saugoma Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje). Tikimės, kad bibliotekininkų parvežta kultūros patyrimo žinutė į Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklas padės klasių vadovams, dalykininkams pasinaudoti edukacinių veiklų organizavimo galimybėmis Klaipėdos krašto miesteliuose ir ugdyti mokinių kultūrines ir pažinimo kompetencijas, įkvėps domėtis krašto istorija ir kultūra.

Daugiau informacijos: https://pagegiusvb.lt/naujienos-naujienos/pagegiu-savivaldybes-vyduno-viesojoje-bibliotekoje-organizuoti-tarpinstituciniai-skaitymo-skatinimo-metodu-mainai/

Back to top