2023 m. balandžio 29 d. Klaipėdos miesto 1–6 klasių mokiniai drauge su savo tėveliais ir artimaisiais rinkosi į „Vilties vaikų“ šventę, skirtą paminėti Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100 metų jubiliejų. Susirinkusius į Klaipėdos vasaros estradą visus dalyvius pasveikino ir palaimino Klaipėdos dekanas kun. Rolandas Karpavičius. Džiugiai nusiteikusių žmonių būrys patraukė miško keliuku. Toks klaipėdiečių šeimų piligriminis žygis organizuojamas jau ne pirmą kartą. Šiais metais rožių žieduose surašytos intencijos melstis už šeimas, taiką, ligonius, jaunimą, geradarius, senelius, mirusiuosius, gyvūnėlius puošė priekyje žygeivių nešamą kryžių. Nešamą išpuoštą vaikų rankų darytomis rožėmis kryžių lydėjo ir rožinio maldą vedė Šv. Kazimiero bažnyčios kun. Andriejus Lazarevas. Pasiekę Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią vaikai, lydimi vyresniųjų klasių mokinių savanorių, žaidė orientacinį žaidimą „Pažink Vilties miestą“. Žaidimo metu tėveliai susitiko ir bendravo su vienuoliu broliu Benediktu Jurčiu, kuris visus žygeivius 14.00 val. sukvietė dalyvauti Šv. Mišiose už Lietuvos ir Ukrainos vaikus, kur kartu su dekanu Rolandu Karpavičiumi vadovavo Šv. Mišių aukai. Buvo gera susiburti prasmingai bendrystei ir dalyvauti „Vilties vaikų“ šventėje. Dalyviai meldėsi, vaišinosi sočia koše, arbata, sausainiais, bendravo, pokštavo ir sveikino taikų pavasarį Lietuvoje.   Šventę organizavo Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų dorinio ugdymo (tikybos) mokytojų iniciatyvinė grupė, Klaipėdos dekanatas, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas.   Tikybos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Edita Raubaitė
Back to top