2023 metų pavasaris neformaliojo vaikų švietimo įstaigų muzikos mokytojų bendruomenėje buvo itin aktyvus. Klaipėdos miesto muzikos mokyklų metodinio būrelio nariai – Klaipėdos miesto Juozo Karoso ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų bendruomenės – aktyviai dalyvavo įvairiuose kolegialaus mokymosi ir gerosios patirties sklaidos renginiuose, nepamiršo ir kūrybinių projektų.

                      Įsimintina kovo 8 dieną Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje vykusi metodinė diena „Muzikos teorijos mokymo aktualijos“. Šiame gerosios patirties sklaidos renginyje mokytojai praktikai – mokytojos metodininkės Vilija Posėčnienė, Ina Zagvozdina ir mokytoja Agnė Vanagienė – dalinosi pamokų vedimo praktika solfedžio ir muzikos teorijos pamokose, akcentavo muzikinės klausos ugdymo svarbą ir naujų taikytinų metodų bei priemonių įvairovę, siekiant skatinti mokinių motyvaciją mokytis muzikos mokykloje.

                      Balandžio 4 dienos popietė Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje suskambo įvairios sudėties instrumentinių ansamblių atliekama muzika. Klaipėdos miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio organizuojamas jau tradiciniu tapęs mišrių ansamblių koncertas „Mokytojas ir mokinys“ sukvietė ir Klaipėdos Jeronimo Kačinsko ir Juozo Karoso muzikos mokyklų mokytojus, ir mokinius, ir jų tėvelius.              Kiekvienas mokinių, koncertuojančių drauge su savo mokytoju, pasirodymas buvo pasitiktas ir palydėtas gausiais plojimais ir ovacijomis, o Vilijos Posėčnienės profesionalus koncerto vedimas kėlė džiugią nuotaiką bei kūrė pakilią atmosferą. Nuoširdžiai dėkojame šiems mokytojams, paruošusiems drauge su savo mokiniais įsimintinus koncertinius numerius: Viačeslav Krasnopiorov, Akvilinai Gaubienei, Vitalijui Penkauskui, Vaivai Purlytei, Loretai Tumanovienei, Editai Ambrozaitienei, Viktor Timašiov, Janai Aleknavičienei, Tatjanai Tkačenko, Tatjanai Romaškinai, Alfredui Buikai, Ugnei Čepulytei, Irinai Skirsgilienei, Rimantei Agintaitei, Astai Kontrimienei, Kęstučiui Kaštaunui. Padėką už puikiai ir sklandžiai įvykusį koncertą reiškiame koncerto rengėjams – Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojai Vaivai Purlytei ir Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojai Jelenai Jaskovec.

                      Sėkmingai balandžio mėnesį Klaipėdos miesto muzikos mokytojų metodinio būrelio narių organizuotos net 3 metodinės dienos sutelkė nemažą būrį įvairių muzikos specialybių mokytojus. Balandžio 12 dieną Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje Irmos Keinienės ir Jurgitos Kaubrienės  organizuotoje metodinėje dienoje „Kūrybiškas bendradarbiavimas – vaikų ugdymo pagrindas“ šių dienų mokymo įvairius aspektus ugdymo procese nagrinėjo ir parengtus pranešimus pristatė fortepijono, smuiko, džiazinio dainavimo, akordeono, muzikos teorijos mokytojai ir koncertmeisteriai: Agnė Vanagienė, Viktorija Varanavičiūtė, Neringa Navakaitė, Jolanta Banaitienė, Julija Zvėrkienė, Vilija Posėčnienė, Irena Pranauskienė, Robertas Užgalis. Balandžio 14 d. Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykla pasitiko kolegialaus mokymosi praktikumą „Pianistų ruošimas konkursams: interpretavimo galimybės įvairių žanrų kūriniuose“. Renginyje dalyvavo fortepijono mokytojai bei jaunieji pianistai iš Plungės, Rietavo, Gargždų, Klaipėdos meno ir muzikos mokyklų. Patarimais, kaip įtaigiai ir profesionaliai atlikti konkursinę programą, kaip įgyti pasitikėjimo scenoje, dalijosi lektorė, praktikumo iniciatorė Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytoja ekspertė Vaiva Purlytė. Jaunieji pianistai, besiruošiantys respublikiniams ir tarptautiniams konkursams, atliko M. K. Oginskio, E. Grieg, F. Burgmüller, M. Skoryk, A. Pieczonka, D. Alexander, V. Purlytės, T. Šlaustienės kūrinius. Lektorės Vaivos Purlytės įžvalgos ir profesionalūs patarimai skatino mokinių kūrybiškumą bei motyvaciją ruošiantis svarbiems pasirodymams. Klaipėdos muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio taryba dėkoja Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojai metodininkei, kuri inicijavo šį renginį ir jį koordinavo. Balandžio 19 dieną Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokykloje vyko metodinė diena „Akademinio džiazo muzikos kontekstinio ugdymo koncepcija“. Jos metu buvo pristatoma nauja akademinio džiazo muzikos kontekstinio ugdymo koncepcija, ritmo ir koordinacijos, improvizacijos disciplinos demonstracija. Džiugu, kad naujos ugdymo programos pristatymą tiesiogiai visos Lietuvos mastu YouTube socialinių medijų aplinkoje galėjo stebėti platesnė mokytojų auditorija. Kad šis renginys vyktų sklandžiai rūpinosi mokytojas metodininkas Deividas Kontrimas, vyresnysis mokytojas Paulius Stonkus, mokytoja Ramunė Jašinskaitė ir vyresnysis koncertmeisteris Mindaugas Putna.

                      Išties kolegialus mokymasis ir Klaipėdos miesto neformalaus vaikų švietimo muzikos mokytojų iniciatyvos, aktyvumas, kuriant bendrystę, džiugina. Tikimės, kad gerosios patirties sklaida, palaikoma aktyvių metodinio būrelio mokytojų ir pirmininkės Gaivilės Simaitytės, bei muzikos mokyklų vadovų Jolitos Šlajienės, Sigito Kuso, Danutės Pronskienė ir Žydrės Sinkevičiūtės lyderystė padės mokytojams ir toliau tęsti tokias gražias mokyklų bendravimo ir bendradarbiavimo tradicijas, o ugdymą organizuoti kūrybiškai ir inovatyviai.

Klaipėdos miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinio būrelio informacija

Back to top