Jau trečiąjį kartą susibūrus švietimo įstaigų Bibliotekininkų ir Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinių būrelių tarybų nariams drauge su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru organizuotas ilgalaikio projekto-konkurso „Knygų ekspertų kovos“ baigiamasis turnyras. Šiais metais įdėmiai perskaitę nurodytas knygas ir atlikę namų darbų užduotis kovo 28–29 dienomis Liudviko Stulpino progimnazijoje susirungė keturiolika 5–6 ir 7–8 klasių mokinių komandų iš Klaipėdos „Smeltės“, Vitės, „Santarvės“, „Verdenės“ ir „Versmės“ progimnazijų bei Klaipėdos licėjaus. Šių mokyklų mokytojos ir bibliotekininkai drauge su ugdytiniais pamėgę kūrybinį projektą dalyvauja minėtame projekte-konkurse nuo pat pirmųjų metų. Projektu „Knygų ekspertų kovos“ siekiama ieškoti netradicinių kūrybinės išraiškos būdų, metodų bei darbo formų ir ugdyti mokinių kūrybiškumą, apjungiant skaitymo, rašymo, pasakojimo ir piešimo veiklas, taip pat remti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo programą, skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo per visus dalykus strategiją ir skatinti mokinius domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, ypač 5–8 klasių mokinius. 2019-tųjų metų konkurso dalyvių taikinyje knygos paaugliams: Vytauto V. Landsbergio, „Rudnosiuko istorijos“, B. Vilimaitės „Čiuožyklos muzika“, K. Paterson „Smarkuolė Gilė Hopkins“ (5–6 klasių grupė) ir R. Šepetys „Tarp pilkų debesų“, L. Lowry „Siuntėjas“, G. Morkūnas „Iš nuomšiko gyvenimo“.

Dėkojame projekto dalyviams už kūrybiškumą ir sveikiname nugalėtojus Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 5–6 klasių komandą (mokytoja Areta Tamošaitienė) ir Klaipėdos licėjaus 7–8 klasių komandą (mokytojos Auksė Norkienė ir Živilė Kairienė).

Back to top