Balandžio 24-ąją Klaipėdos miesto neformaliojo ugdymo vaikų švietimo (muzikos mokyklų) direktorių pavaduotojų, skyrių vedėjų ir mokytojų metodinio būrelio tarybos pakviesti Klaipėdos Jeronimo Kačinsko, Juozo Karoso ir Gargždų muzikos mokyklų mokytojai rinkosi į metodinę dieną „Kūrybiškumo ugdymas ir saviugda. Paieškos ir atradimai“, vykusią Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje. Metodinės dienos organizatorių teigimu, muzikavimas – vieno atlikėjo ar bendras kolektyvinis darbas, kūrybiniai ieškojimai – yra svarbus kūrybinio darbo procesas, kuriuo siekiama ne tik lavinti organizuotumą ir discipliną, ugdyti muzikos suvokimą ar formuoti teisingą požiūrį į atlikimą, bet ir daryti įtaką mokymosi motyvacijai. Šiame procese būtent meninio vadovo kūrybingumas užtikrina, kad kiekvieno mokinio kūrybinis potencialas būtų pilnai panaudotas, o tai leidžia kiekvienam jaustis ne tik reikšmingu žmogumi, siekiančiu įprasminti save, bet ir atskleisti savo kūrybiškumą. Praktiškai dirbdami su mokiniais lektoriai-mokytojai praktikai iš Klaipėdos Jeronimo Kačinsko bei Juozo Karoso muzikos mokyklų dalinosi patirtimi. Net 15 lektorių, mokytojų praktikų, pristatė įvairią darbo pamokoje metodiką, aptarė grojimo, šokio technikos lavinimo aspektus. Virš 80 metodinės dienos dalyvių tikslingai rinkdamiesi demonstruojamas veiklas ar klausydami pranešimų įgijo informacijos apie kūrybiškumo ugdymą, jo paieškas taikant šiuolaikinius mokymo metodus, muzikavimo subtilybes bei šiuolaikines technologijas.

Back to top