Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo aprašas ir jo priedai 

1 priedas (KTP iki 18 akad. val.)     

2 priedas(KTP 18 akad. val. ir daugiau)   

3 priedas (KTP vertinimo kriterijai) 

4 priedas (posėdžio protokolas)      

5 priedas (KTP vertinimo forma)       

6 priedas (renginio dalyvių apklausos anketa) 

7 priedas (KTP konferencija, forumas)   

8 priedas (KTP metodinė diena)   

9 priedas (pažymejimas) 

10 priedas (žalia pažyma A5 formato) 

11 priedas (pažyma A4 formato) 

12 priedas (renginio dalyvių registracijos ir mokėjimų žiniaraštis) 

13 priedas (autorinė sutartis (autorius, vadovas, lektorius)   

14 priedas (metodinių būrelių autorinė sutartis

 

 

Back to top