Kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo aprašas ir jo priedai 

1 priedas (Pedagoginių darbuotojų KTP forma)     

2 priedas(KPKT Metodinės dienos forma).doc  

3 priedas (KPKT konferencijos, forumo forma)     

4 priedas (renginio dalyvių registracijos ir mokejimų žiniaraštis)  

5 priedas (renginio dalyvių apklausos anketa)    

6 priedas (žalia pažyma)

7 priedas (Mokyklos ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos forma)   

8 priedas (MB ilgalaikes kvalifikacijos tobulinimoveiklos plano forma)  

9 priedas (KTP vertinimo kriterijai)   

10 priedas (pažymėjimas A4 formato 40 ne mažiau 40 akad. val.)

11 priedas (pazymėjimas trumpiau negu 40 akad. val.)

12 priedas (KPKT siunčiamos pažymos forma)

 

 

Back to top