Kviečiame asmenis, neturinčius pedagogo kvalifikacijos, bet norinčius įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio) švietimo programas, išklausius Pedagoginių ir psichologinių žinių kursą (180 akad. val.). 

Spalio 7 d.  12.30 val. prasideda I-asis programos modulis Pedagogika. Jį sudaro 40 kontaktinių ir 20 savarankiško darbo valandų. Modulį veda dr. Vaineta Juškienė.

 

Kursų kaina viso kurso klausytojams – 195,00 eurų.

Būtina registruotis www.semiplius.lt iki rugsėjo 30 d.

Planuojami kursų mokymai 2019 m. spalio–lapkričio–gruodžio mėn. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre, Baltijos pr. 51.

Taikome galimybę, sutarus su lektoriais, kai kurias temas mokytis nuotoliniu būdu, ją suderintume su dalyvių galimybėmis ir poreikiais.

Kurso programos apimtis – 180 akademinių valandų: 120 kontaktinių akademinių valandų, 60 savarankiško darbo akademinių valandų. Tai 3 modulių – pedagogikos, psichologijos ir didaktikos –  programa (atsiskaitymo forma–egzaminas).

Pažymėjimai – išklausiusiems visas Kurso programoje numatytas temas, sėkmingai atlikusiems praktines užduotis, savarankiškus darbus bei gavusiems teigiamą įvertinimą, išduodami Kurso baigimo pažymėjimai. (Kursas arba atskiri jos moduliai asmeniui gali būti įskaitomi, jei asmuo įrodo, kad yra įgijęs kompetencijas, atitinkančias Kurso moduliuose apibrėžtus mokymosi rezultatus. Asmens įgytas kompetencijas vertina ir pripažįsta švietimo teikėjai).

Back to top