Klaipėdos miesto neformaliojo vaikų švietimo įstaigų (muzikos mokyklų) direktorių pavaduotojų ugdymui, skyrių vedėjų ir mokytojų metodinio būrelio taryba susipažino su metodine priemone, skirta muzikos mokytojams ir mokiniams. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojos Genovaitė Juškevičienė ir Vilma Senkutė pristatė leidinį „Kūriniai mišriam instrumentiniam ansambliui „Su draugais kartu“, į kurį sukėlė 18 metų muzikavimo drauge su vaikais patirtį. Metodinio būrelio tarybos narės Rita Budzinauskienė ir Žydrė Sinkevičiūtė pabrėžia leidinio unikalumą: tai pjesių rinkinys, kuris apima įvairių epochų žinomus kūrinius, juos gali atlikti įvairaus amžiaus mokiniai, o mokytojų parengtos kūrinių aranžuotės – tai gražaus bendradarbiavimo ir draugystės su kolegomis pavyzdys. Metodinio būrelio pirmininkė Vaiva Purlytė pastebi, kad mokytojos leidiniu tarsi užpildo muzikavimo ansamblyje leidinių nišą, ypač kai greta muzikuoja akordeonistas, violončelė ir fortepijonas. Palinkėta mokytojoms tęsti savo kūrybinį bendradarbiavimą ir rengti naują leidinį, nes tokie darbai, kaip teigė pačios mokytojos, yra labai prasmingi ir aktualūs, įkvepiant vaikus muzikuoti ir džiaugtis pačiu procesu.

Back to top