1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Lietuvių kalba

Edukacinis bankas

2023 metai

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
1
Klaipėdos uostamiesčio progimnazija
 
Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija
Jolita Šiaudvytienė
 
 
Violeta Stumbrienė
 
Interaktyvių metodinių kortelių rinkinys kūrybiškumui ugdyti lietuvių kalbos ir
literatūros pamokose (1-4 klasėms). Darbas pristatytas (data) – 2023-02-06

Metodinių kortelių rinkinys, skirtas kūrybiškumui, vaizduotei ugdyti lietuvių kalbos ir literatūros pamokose.

Tikslai:

 1. ugdys mokinių kūrybiškumą, fantaziją;
 2. lavins kalbinius įgūdžius;
 3. gausins žodyną;
 4. kurs miniatiūrinius pasakojimus. 

Korteles galima naudoti:

 1. mokinys pasirenka penkias korteles iš metų laikų ir naudojantis jomis sukuria trumpą pasakojimą;
 2. ugdytinis kiekvienos pamokos metu pasirenka po kelias korteles ir į žodyną užsirašo esančius žodžius bei frazes. Ugdomas savarankiškas mokymasis;
 3. mokymosi sunkumų turintis mokinys kitoje kortelės pusėje gali nupiešti iliustraciją ar geliniu rašikliu apvedžioti parašytą žodį, kad lengviau įsimintų lietuviškus žodžius. 

Priemonę sudaro 60 kortelių, ja gali  naudotis  1–4 klasių mokiniai.

Ši priemonė  naudojama pasakojimams kurti, tinka dirbant su tylesniais, nekalbiais vaikais, kūrybiškumui, fantazijai ugdyti, vaikui pažinti ir lavinti šnekamąją kalbą. Jos puikiai tinka istorijoms, pasakoms kurti,  kalbai lavinti, specialiųjų poreikių turinčių moksleivių įgūdžiams ir kompetencijoms ugdyti. Galima naudoti individualizuojant ir diferencijuojant darbą pamokose.

          Korteles galima naudoti per literatūros pamokas, kai reikia turtinti žodyną, nes per vaizdą lengviau įsimenami lietuviški žodžiai. Kitoje kortelės pusėje nėra nupiešto paveikslėlio, tik parašytas apibūdinimas, tad mokinys ant laminuotos pusės gali pats nupiešti, kaip įsivaizduoja tą daiktą ar veiksmą – tokiu būdu labiau įsimenami žodžiai ir lavinama vaizduotė. Tautinių mažumų mokiniams kalbėti, kurti pasakojimus  nėra lengva, todėl šių kortelių pagalba lengviau įsimenami pavieniai žodžiai ar visas veiksmas, kurių dėka lengvai sukuriami pasakojimai ir nemokančiam kalbėti lietuviškai. Pasitelkiant korteles ne tik kuriami pasakojimai, bet kiekvienas mokinys gali skirtingai papasakoti istoriją pagal pasirinktas ir išdėliotas korteles.

Apibendrinimas:

 1. mokiniai galės kurti istorijas, ugdys fantaziją, kūrybiškumą;
 2. mokiniai kalbės apie savo patirtas emocijas, išgyvenimus;
 3. turtins žodyną;
 4. mokysis skaityti ir rašyti.
 

2022 metai

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
1.Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijaReda EndziulaitienėTema. Paveikslėlių rinkinys kūrybiškumui ugdyti lietuvių kalbos ir literatūros pamokosePriemonę sudaro 132 kortelės, ja gali naudotis 5-8 klasių mokiniai.
Ši priemonė naudojama pokal¬biui pradėti, tinka dirbant su tylesniais, nekalbiais vaikais, kūrybiškumui, fantazijai ugdyti, vaikui pažinti ir lavinti. Jos puikiai tinka istorijoms, pasakoms kurti, kalbai lavinti, specialiųjų poreikių turinčių moksleivių įgūdžiams ir kompetencijoms ugdyti. Galima naudoti individualizuojant ir diferencijuojant darbą pamokose.Parsisiųsti
2.Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijaLietuvių kalbos mokytoja Solveiga PelakauskienėTema: Lietuvių (tautinių mažumų mokyklos) kalbos pamoka 1 klasėje „L, l raidės. Mano lopšinė“Lietuvių kalbos pamoka1 klasėje „L, l raidės. Mano lopšinė“ vesta tautinių mažumų mokyklos pirmokams. Išplėstinis pamokos planas su priedais (pateiktis, pamokos aplinkos sukūrimas (nuotraukos), Android programėlė klausyti lopšines, vaizdo įrašas sužadinti, vertinimo ir įsivertinimo įrankiai 

 

Atsisiųsti planą ir priedus

3.Klaipėdos „Pajūrio“ progimnazijaLietuvių kalbos mokytojos Solveiga Pelakauskienė, Margarita LapinskienėLietuvių kalbos projektas „Keliauk dangaus skliautu žvaigždėtu ir atrask“„Pajūrio“ progimnazijos mokinių kūrybinis projektas apjungia įvairias veiklas. Jo tikslas – mokyti kurti tam tikro žanro tekstus, įgalinant vaizduotę kurti eilėraščius, skaičiuotes, mįsles, sakmes, taip pat pasakojimus apie svajonių planetą ir kt. Vykdydami projektą mokiniai domėjosi lietuvių tautosaka. 

 

Pateikiama vaizdo medžiaga, projekto baigiamojo renginio-pristatymo scenarijus

4.Klaipėdos „Varpo“ gimnazijaLietuvių kalbos mokytoja ekspertė Dalė Bukevičienė„2017 – Kalbos kultūros metai“2017 – Kalbos kultūros metai „Varpo“ gimnazijoje  

 

2017- Kalbos kultūros metai VARPO gimnazijoje

5.„Verdenės“progimnazija
Ievos Simonaitytės biblioteka
Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Jolanta MomkienėJaunųjų oratorių šventė „SKLEIDŽIAME LAPĄ PO LAPO IR TARIAME ŽODĮ…“2017 m. gegužės 12 dieną 13.00 val. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos konferencijų salėje „Verdenės“ progimnazija, kartu su biblioteka organizavo Jaunųjų oratorių šventę SKLEIDŽIAME LAPĄ PO LAPO IR TARIAME ŽODĮ…, skirtą Ievos Simonaitytės metams paminėti.
Joje dalyvavo šešių Klaipėdos mokyklų – ,,Verdenės“, ,,Sendvario“, Simono Dacho, Tauralaukio, Gedminų progimnazijų ir ,,Pajūrio“ pagrindinės mokyklos 5–8 klasių jaunieji oratoriai. Taip pat šventinę atmosferą kūrė ,,Verdenės“ progimnazijos muzikos mokytojų V. Prikockienės, D. Kačenauskienės, S. Mačernienės ruošti mokiniai.Straipsnis – oratoriai 2017m.
6.Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinė mokyklaMetodininkė Nijolė Žukienė
lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Brigita Imbrasienė
Mūsų kalbos namaiMŪSŲ KALBOS NAMAI
7.Klaipėdos Baltijos gimnazijaMokytoja ekspertė Birutė DrukteinėLankstinukas „2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai“Lankstinukas „2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai“
8.Klaipėdos Baltijos gimnazijaMokytoja ekspertė Birutė DrukteinėRenginių ciklas „Kalboje visų namai“Pranešimo „Renginių ciklas „Kalboje visų namai“ medžiaga
9.Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija
Klaipėdos miesto viešoji biblioteka
Daiva Rudienė
Diana MineikienėLoreta Liutkutė
Viktorina-konkursas
„Protų mūšis 2017“ tema „Lietuviškai apie Lietuvą“
Vasario 22 dieną Klaipėdos miesto viešosios bibliotekos (Loreta Liutkutė) ir Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazijos (Daiva Rudienė, Diana Mineikienė) organizuota viktorina-konkursas „Protų mūšis 2017“ tema „Lietuviškai apie Lietuvą“ buvo puiki galimybė stiprinti ryšį su tėvyne, pasijusti Lietuvos istorijos ir kultūros dalimi.
Renginyje varžėsi 7 miesto mokyklų komandos, sugalvojusios originalius, renginio temą atspindinčius pavadinimusStraipsnis spaudaiParsisiųsti (archyvas)
10.Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijaJūratė DajorienėInteraktyvi Smart programos priemonė
Priemone gali naudotis tik Smart programą turintys vartotojai.

 

Uždavinys: Remdamiesi turimomis žiniomis, skirs balses nuo priebalsių, įtvirtins i-y, u-ū tarimą ir rašymą.

Priemonėje yra 5 pateiktys su interaktyviomis veiklomis tikslui pasiekti.

Mokytojas sprendžia, kaip jomis naudotis. Galima taikyti individualaus, savarankiško ar kolektyvinio darbo metodus.

1 pateiktyje reikia atrinkti balsius nuo priebalsių.

2 pateiktyje prašoma nustatyti ką girdime i ar y.

3 pateiktyje prašoma sudaryti įsidėmėtinos rašybos žodžius prasidedančius balsėmis. Mokiniai pakartoja ir įtvirtina įsidėmėtiną rašybą.

4 pateikties užduotis prašo suskirstyti žodžius į dvi grupes su u ir ū

5 pateiktyje užduotį kviečia atlikti raštu į sąsiuvinius ir pasitikrinti 6-oje pateiktyje, kaip pavyko ją atlikti.

7 pateiktis skirta įsivertinimui.

https://www.ismaniklase.lt/lt/metodine-medziaga/smart-pamokos

Eil. Nr.
Mokykla
Autorius
Darbo pavadinimas (rūšis)
Anotacija
1.Klaipėdos „Versmės“ progimnazijaŽibutė VitkienėAr svarbūs lietuviams M. Daukšos žodžiai šiandienAnotacija. Darbas pristatytas mokyklos mokiniams ir mokytojams. Šio darbo tikslas parodyti jaunajai kartai, kiek aktualūs M. Daukšos žodžiai šiandienos visuomenei. Projektas gali būti panaudotas ir kaip diskusija, minint Vasario 16 – ąją ar Kovo 11- ąją arba skaitant M. Daukšą 6- oje klasėje.  

 

>>Parsisiųsti

2.Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijaInga BarkauskienėPraktinė-tiriamoji veikla. Lietuviško haiku kūrimas.Praktinės tiriamosios veiklos, pristatytos 2016 balandžio 19 d. respublikinėje mokinių mokslinėje tiriamosios veiklos konferencijoje „Ieškau. Tiriu. Mąstau“ pateiktis.  

 

>>Parsisiųsti

3.„Verdenės“ progimnazijaJolanta MomkienėJaunųjų oratorių šventė „Gintariniai kalbos vėriniai“ skirta bibliotekos metams ir gimtosios kalbos dienai paminėti2016 m. kovo 3 d. vykusios šventės akimirkos, programa.
>>žiūrėti

>>skaityti
4.„Ąžuolyno“ gimnazijaVilma DulevičienėMąstymo žemėlapiaiDarbas pristatytas lietuvių kalbos (gimtosios) mokytojų metodiniame susirinkime spalio 15 d.
>>parsisiųsti
5.Leidykla „Šviesa“Nijolė ČernauskienėKomunikacinių gebėjimų ugdymas lietuvių kalbos pamokoseDarbas pristatytas seminaro Klaipėdos miesto lietuvių kalbos mokytojams metu. 2015 m. rugsėjo 25 d. Edukaciniam bankui pateiktas 2015 m. spalio mėn.
>>parsisiųsti
6.Naujakiemio suaugusiųjų gimnazijaSolveiga Pelakauskienė, Lina ŠimkuvienėMokyklinis integruotas (lietuvių (gimtosios) kalbos ir geografijos) projektas „Kelionės palėpėje“Darbas pristatytas mokytojų ir mokinių metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Kūrybingas mokytojas – kūrybingas mokinys“. 2013 m. gruodžio 3 d. Edukaciniam bankui pateiktas 2014 m. gegužės mėn.
>>parsisiųsti
7.Naujakiemio suaugusiųjų gimnazijaSolveiga Pelakauskienė, Loreta Sadauskienė, Agnė Gedaminskienė, Rimantė Visockaitė, Auksė ZauerienėMokyklinis integruotas (lietuvių kalbos, dailės, muzikos, astronomijos (fizikos)) projektas „Širdyje man spindės tasai takas;/ Iš žvaigždžių į dainas įsipynęs…“Darbas skirtas mokykliniam integruotam (lietuvių kalbos, dailės, muzikos, astronomijos (fizikos) projektui „Širdyje man spindės tasai takas;/ Iš žvaigždžių į dainas įsipynęs…“ pristatyti. Projektą vykdė I–IV kl. gimnazistai. Pristatoma: projekto aprašas, pateiktis, projekto baigiamojo renginio akimirkos (nuotraukos). Lietuvių k. vyresnioji mokytoja S. Pelakauskienė apdovanota padėkos raštu už dalyvavimą 2013 m. Suaugusiųjų švietimo savaitės projektų ir iniciatyvų konkurse (kuriame pristatytas šis projektas). 2014 m.
>>parsisiųsti
8.Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Audronė Dūdienė
Eglė Litvinienė

Neringa Mikaločienė
Irutė Lapinskienė

Kultūros epochų ir literatūros srovių atpažinimo užduotysDarbas pristatytas respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje su kūrybinėmis dirbtuvėmis „Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros mokymas: sąsajos su kitais dalykais ir realiu gyvenimu“. 2013 m. lapkričio 29 d.
>>parsisiųsti
9.„Varpo“ gimnazijaDalė Bukevičienė
Jolanta Petrauskienė
Pradėkime viską nuo pradžių. Vilties sinonimijaIntegruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka XII klasėje.
Darbas pristatytas respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje su kūrybinėmis dirbtuvėmis „Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros mokymas: sąsajos su kitais dalykais ir realiu gyvenimu“. 2013 m. lapkričio 29 d.
>>parsisiųsti
10.„Varpo“ gimnazijaDalė Bukevičienė
Audronė Dirgėlienė
Gyvenimo prasmė M. Gorkio apsakyme ,,Senė Izergilė“ ir J. Biliūno apsakyme ,,Laimės žiburys“Integruota lietuvių kalbos ir rusų kalbos pamoka XI klasėje. Darbas pristatytas respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje su kūrybinėmis dirbtuvėmis „Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros mokymas: sąsajos su kitais dalykais ir realiu gyvenimu“. 2013 m. lapkričio 29 d.
>>parsisiųsti
11.„Aukuro“ gimnazijaRamunė GaldikienėA.Baranausko (  1835-1902) kūryba ir istorinis XIXa. antrosios pusės  kontekstas
K. Donelaičio poema „Metai“:  tekstas ir kontekstas
Pareigos samprata Just. Marcinkevičiaus gyvenime ir kūryboje
Žmogaus būties simbolika V.Mykolaičio-Putino ir M.K.Čiurlionio kūryboje
Lietuvių kalbos tarminė įvairovė
Darbai pristatyti respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje su kūrybinėmis dirbtuvėmis „Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros mokymas: sąsajos su kitais dalykais ir realiu gyvenimu“. 2013 m. lapkričio 29 d.
>>parsisiųsti
12.„Ąžuolyno“ gimnazijaJohana Jovaišienė
Vilija Šileikienė
Mačernio filosofinės lyrikos „aš” ir matematinis vienetas, begalybė.  

 

M.Martinaičio „Kukučio baladės” ir trigonometrinės funkcijos, jų savybės

Integruotos lietuvių kalbos ir matematikos pamokos XII klasėje. Darbas pristatytas respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje su kūrybinėmis dirbtuvėmis „Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros mokymas: sąsajos su kitais dalykais ir realiu gyvenimu“. 2013 m. lapkričio 29 d. >>parsisiųsti
13.„Ąžuolyno“ gimnazijaNijolė BartašiūnienėO. Balzakas.  „Tėvas Gorijo“.  Pagrindinių romano veikėjų gyvenimas, paveikslai, pasirinktos vertybės  

 

LITERATŪROS IR FILOSOFIJOS RYŠYSKANČIOS IR SKAUSMO PRASMĖ

Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka XI klasėje. Darbas pristatytas respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje su kūrybinėmis dirbtuvėmis „Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros mokymas: sąsajos su kitais dalykais ir realiu gyvenimu“. 2013 m. lapkričio 29 d.   

 

>>parsisiųsti

 

14.„Ąžuolyno“ gimnazijaVioleta DumčiuvienėA. Mickevičiaus „Odė jaunystei“ – aktyvaus žmogaus manifestas.Lietuvių kalbos ir literatūros pamoka XI klasėje. Darbas pristatytas respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje su kūrybinėmis dirbtuvėmis „Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros mokymas: sąsajos su kitais dalykais ir realiu gyvenimu“. 2013 m. lapkričio 29 d.   

 

>>parsisiųsti

 

15.Vydūno gimnazijaIndrė Kastravickienė
Ona Malinauskienė
Renesanso pamokos XXI a. lyderiams11 klasė, lietuvių kalba, klasės valandos (kultūrinis ugdymas)
Darbas pristatytas respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje su kūrybinėmis dirbtuvėmis „Integruotas lietuvių kalbos ir literatūros mokymas: sąsajos su kitais dalykais ir realiu gyvenimu“. 2013 m. lapkričio 29 d.
>>parsisiųsti
16.„Varpo“ gimnazijaDalė Bukevičienė
Jolanta Petrauskienė
Lietuvių tautos būties tragizmasIntegruota lietuvių kalbos ir matematikos pamoka XXI-oje klasėje. Filmuota atvira pamoka.
2013 m.
>>Žiūrėti. Filmuota medžiaga.
17.„Žaliakalnio“ gimnazijaAna Pozdniakova,
Natalja Ameljančik,
Gražina Gumauskienė
Integruota istorijos, rusų kalbos, lietuvių kalbos pamoka IV  gimnazijos klasėje „Žmogaus likimas, pasirinkimo galimybė, vertybės tragiškų XX a. įvykių sūkuryje“ 2013 m.  Ši pamoka – veiklos „Žaliaklanio” gimnazijoje pagal naują kvalifikacijos tobulinimo modelį rezultatas. Tai mokytojo patarėjos lietuvių kalbos mokytojos ekspertės G. Gumauskienės ir jos kolegių, istorijos mokytojos metodininkės N. Ameljančik bei rusų kalbos mokytojos metodininkės A. Pozdniakovos atvira pamoka kartu suplanuota ir vesta Klaipėdos miesto ir  rajono mokytojams. Pateikiamas detalaus šiuolaikinės pamokos plano pavyzdys taikant NT ir IT. >>I dalis
>>II dalis
18.„Saulėtekio“ pagrindinė mokyklaNijolė Žukienė  

 

Giedra Misevičienė

Integruota lietuvių kalbos ir socialinio ugdymo pamoka 7 klasėje. Kalbos ugdymo pamoka – konkursas.Metodinė priemonė skirta kalbos ugdymui. Tikslas – plėtoti dvasines, intelektines asmens galias, ugdyti aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, įgijusį kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai. Tai pamoka – konkursas, kuriame dalyvavo 7 klasių mokiniai. Pamoka skatina domėtis socialine, kultūrine, gamtine aplinka, logiškai, kritiškai mąstyti, moko konstruktyvaus dialogo, atsakingai vartoti kalbą. 2012 m.
.>>parsisiųsti
Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą