Klaipėdos mieste projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybinės grupės iniciatyva gruodžio ir sausio mėnesiais organizuoti miesto švietimo bendruomenei mokymai, kurie padėjo labiau pažinti patirtinio ugdymo sampratą ir jo įgyvendinimo galimybes. Prabėgusių metų gruodžio 17 d. ugdymo įstaigų direktoriai, o šių metų sausio 14 d. bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre susirinko į mokymus „Patirtinio mokymo samprata“. Renginyje, kurį vedė Šarūnas Dignaitis, neformaliojo ugdymo organizacijos „Sėkmės mokykla“ vadovas ir asmeninio bei komandinio darbo efektyvumo ekspertas, dalyvavę mokyklų vadovai turėjo galimybę praktiškai patirti veiklas, dalyvauti diskusijose ir patyrinėti skirtingo tipo asmenybių komunikavimo procesus, taikant patirtinį mokymą. Daugelis pripažino, kad visų pirma dirbant klasėje, kurioje dažniausiai mokomi 30 mokinių, būtina atrasti kontaktą su klausytoju (mokiniu) ir suprasti asmenybės visybiškumą, unikalumą, kad bendravimas būtų produktyvus ir prisidėtų prie besimokančiojo sėkmės kūrimo. Mokymų metu aptarti ir iššūkiai, kurie gali trikdyti ugdymo procesą ir pasiekti geresnių rezultatų. Patirtinio ugdymo svarba yra svarbi įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją.

Back to top