Sausio 31 d. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre vykęs projekto „Lyderių laikas 3“ Klaipėdos miesto kūrybinės komandos susitikimas prasidėjo viltingai – galbūt tokią nuotaiką sukurti padėjo spindinčio sniego šviesa, galbūt dalyvių širdyse degantis polėkis daryti kažką naujo, neatrasto, nepatirto. Ta neatrasta ieškojimų erdve klaipėdiečiams tampa žodžių „patyriminis mokymas“ laukas. Jau šeštą kartą susirinkę dalyviai klausdami, klausydami, kalbėdami, reflektuodami bandė išlukštenti patyriminio mokymo esmę, nubraižyti kelius, kuriais patyriminio mokymo idėjos pasiektų Klaipėdos miesto mokyklas. Vedliu šiuose ieškojimuose tapo kūrybinės komandos konsultantas Norbertas Airošius, pristatęs tinklaveikos modelį, padedantį grupuoti veiklas, užduotis, įgalinantį greitai veikti ir padedantį greitai apdoroti duomenis.

Susitikimo metu akcentuota bendradarbiavimo svarba, diskutuota apie pavyzdžius, įgyvendintus mokyklose. Gražiomis patyriminio mokymosi istorijomis jau galėjo dalintis Klaipėdos Simono Dacho, Gedminų progimnazijos vadovai. Diskusijas moderavo projekto konsultantas dr. Aurimas M. Juozaitis.

Baltais sniego takais skirstantis į savo mokyklas, galvoje jau mezgėsi minčių tinklai: kaip įprasminti susitikimo metu išsakytas idėjas, kaip įgyvendinti mokymąsi pagal veiklos tyrinėjimo schemą, kaip savo bendruomenėse paskleisti pokyčio idėją, kaip planuoti ir įgyvendinti veiklas, įtikinti bendruomenės narius patyriminio mokymo svarba. Juk neužtenka to, kad pokyčio projekto „Patyriminis mokymas(is) bendradarbiaujant motyvuotai asmenybei augti” idėja tiki Klaipėdos miesto kūrybinė komanda. Kad pokytis įvyktų, reikalingas visų dalyvaujančiųjų bendradarbiavimas ir bendravimas, tikėjimas ir vyraujanti dialogo kultūra.

Back to top