Klaipėdos mieste yra daug grožinės literatūros kūrėjų. Kūrimas prasmingas tik tada, kai kūrinys pasiekia skaitytoją. Nėra lengva pasiryžti išleisti savo kūrybą spausdintu leidiniu, nes tam atsiranda daug kliūčių: abejonės dėl meninės vertės, nedaug kuriama, trūksta lėšų knygos leidybai ir pan. 

Kūrybą siųskite metodininkei Jovitai Norvilienei adresu jovita.norviliene@kpskc.lt, skambinkite telefonais (8 46) 497 248, 86 116 82 807.

Laukiame! Labai  laukiame!

Back to top