Institucijų veiklos išorinis vertinimas

 

Švietimo konsultantas Darbovietė El. paštas
Rūta Marija Andriekienė Klaipėdos universitetas El. paštas: tsi@ku.lt

 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas

 

Švietimo konsultantas Darbovietė El. paštas
Gražina Šmitienė Klaipėdos universitetas g.smitiene@gmail.com

 

Mokytojų praktinės veiklos vertinimas

 

Švietimo konsultantai Darbovietė El. paštas Dalykas
Romualda Baršauskienė Klaipėdos „Vyturio“ pagrindinė mokykla romualdarima@gmail.com Fizika
Nijolė Bartašiūnienė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija nijolebartasiuniene@gmail.com Lietuvių kalba
Ingrida Bertulienė Klaipėdos Vydūno gimnazija ingrida.bertuliene@gmail.com Muzika
Rūta Budinavičienė Klaipėdos lopšelis – darželis „Volungėlė“ rutabudin@yahoo.com Muzika (chorvedyba)
Natalija Domnenko Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija natalijadomnenko@gmail.com Koncertmeisteriai
Zita Jurgaitytė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija zita.jurgaityte@gmail.com Anglų kalba
Diana Mockuvienė Klaipėdos Sendvario progimnazija diana.mockuviene@gmail.com Choreografija
Žaklina Peseckaitė Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija zpeseckaite@gmail.com Dailė
Virginija Ruzgienė Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija virginija.ruzgiene@gmail.com Koncertmeisteriai
Rimutė Svytytė Klaipėdos jaunimo centras svyter@gmail.com Teatro menas
Reda Vaitkuvienė Klaipėdos „Gubojos“ mokykla reda.vaitkuviene@gmail.com Specialioji pedagogika

 

Socialinių pedagogų veiklos vertinimas

 

Švietimo konsultantai Darbovietė El. paštas
Inga Kurlavičienė Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija inga.kurlaviciene@gmail.com
Genė Liseckienė Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla genute.liseckiene@gmail.com
Vilma Morkūnienė Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija mvilmux@gmail.com

 

Vadybos ekspertas

 

Švietimo konsultantai Darbovietė El. paštas Kategorija
Jurgita Alčauskienė Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija jurgita.alcauskiene@gmail.com
Danguolė Andrijauskienė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius danguole.andrijauskiene@klaipeda.lt  
Kastytis Augaitis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kastytis.augaitis@smm.lt  
Birutė Banevičienė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija birute.baneviciene@smm.lt  
Irma Bartinkienė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija irma.bartninkiene@gmail.com  
Violeta Beresnevičienė Klaipėdos Adomo Brako dailės mokykla dailesmokykla@takas.lt  
Vida Bubliauskienė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius vida.bubliauskiene@klaipeda.lt  
Genovaitė Butkienė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija genovaite.butkiene@smm.lt  
Romualdas Garuckas Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla rgaruckas@takas.lt  
Rūta Garuckienė Klaipėdos „Versmės“ progimnazija ruta.garuckiene@gmail.com
Virginija Jonušienė Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ virginija.jonusiene@gmail.com II
Ramvydas Juška Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija ramvydasj@hotmail.com
Vytautas Krutulis Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras klmtkc@takas.lt I
Virginija Letukienė Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“ purienakl@takas.lt I
Vida Martinkienė nedirba vidamartinkiene@hotmail.com
Dalia Martišauskienė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija dalia.martisauskiene@smm.lt  
Violeta Petrušienė Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla violeta.petrusiene@gmail.com  
Rita Podoliankienė Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija rita.podoliankiene@gmail.com  
Rūta Rimkuvienė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento švietimo skyrius ruta.rimkuviene@klaipeda.lt  
Eugenija Simpukienė Klaipėdos lopšelis – darželis „Volungėlė“ info@volungele.w3.lt
Gražina Skunčikienė Klaipėdos Ievos Simonaitytės pagrindinė mokykla grazinaa@yahoo.com  
Raimonda Stirbienė Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras raimonda.stirbiene@pskc.lt  
Danutė Tamulionienė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius danute.tamulioniene@klaipėda.lt  
Stefanija Vancevičienė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyrius stefanija.vanceviciene@klaipeda.lt  
Lygija Virkšienė Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija lygija.virksiene@gmail.com  
Alfonsas Zvėrka   alfonsas.zverka@gmail.com  
Renata Mikienė Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla renata.mikiene@gmail.com  

 

Vidurinio ugdymo programos akreditavimas

 

Švietimo konsultantai Darbovietė El. paštas
Birutė Banevičienė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Birute.Baneviciene@smm.lt
Genovaitė Butkienė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Genovaite.Butkiene@smm.lt
Violeta Petrušienė Klaipėdos siuvimo ir paslaugų verslo mokykla violeta.petrusiene@gmail.com
Rasa Pragulbeckienė Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazija pragulba@gmail.com
Vilija Prižgintienė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija vilija.prizgintiene@gmail.com
Vida Rudokienė Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija pavaduotojavida@gmail.com
Stasys Ruiba Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija stasys.ruiba@gmail.com
Dalia Vyšniauskienė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija vysndaldeb@hotmail.com

 

Besimokančių mokyklų konsultavimas

 

Švietimo konsultantas Darbovietė El. paštas
Vytautas Dumčius Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija kumpupiai@balticum-tv.lt

 

 

 

 

IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme konsultavimas

 

Švietimo konsultantai Darbovietė El. paštas
Daiva Imbrasienė Klaipėdos Vydūno gimnazija daiva.imb@gmail.com
Lina Jokūbaitienė Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija joklina@gmail.com
Daiva Lukauskienė Klaipėdos „Gilijos“ pradinė mokykla lukauskiene66@gmail.com

 

IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo specialiajame ugdyme konsultavimas

 

Švietimo konsultantai Darbovietė El. paštas
Ingrida Krikščiūnienė Klaipėdos Sendvario progimnazija ksrvia@gmail.com
Rasa Rimkevičienė Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija rasajur@yahoo.com

 

Mokyklų bibliotekų darbuotojų konsultavimas

 

Švietimo konsultantai Darbovietė El. paštas
Zita Vaitiekūnienė Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla zitavaitiekuniene@gmail.com

 

Mokyklų veiklos savęs vertinimo ir tobulinimo konsultavimas

 

Švietimo konsultantai Darbovietė El. paštas
Jurgita Račkauskienė Klaipėdos Baltijos gimnazija jurga.rackauskiene@gmail.com
Renata Venckienė Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla vite5@takas.lt

 

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultavimas

 

Švietimo konsultantai Darbovietė El. paštas
Virginija Birenienė Klaipėdos Simono Dacho progimnazija virginija.bireniene@gmail.com
Arnoldas Bučys Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija abucys@gmail.com
Edmundas Kvederis Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras dantesas@gmail.com
Asta Norkienė Klaipėdos Gedminų pagrindinė mokykla norkiene.asta@gmail.com
Aleksandras Ronkus Klaipėdos „Versmės“ progimnazija aleksandras.ronkus@gmail.com
Raimonda Salienė Klaipėdos „Gabijos“ progimnazija raimondasal@gmail.com
Lina Stancelienė Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija lina.stanceliene@gmail.com
Vaidilutė Žukauskienė nedirba vaidilute.zukauskiene@gmail.com

 

 

Back to top