Vasario 9 d. Juozo Karoso muzikos mokykloje įvyko renginys Klaipėdos miesto muzikos mokyklų fortepijono skyriaus mokytojams ir mokiniams. Tai Klaipėdos miesto muzikos mokyklų mokytojų metodinis būrelio organizuotas seminaras „Pianistų ruošimas konkursams: muzikinių kūrinių interpretavimo tradicijos ir naujovės“. Seminaro dalyviai turėjo puikią galimybę pasisemti naujų fortepijono dėstymo metodikos žinių, padedančių ugdyti aukšto profesinio lygio jaunuosius pianistus. Renginio lektorė – Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono skyriaus metodinio būrelio pirmininkė, mokytoja ekspertė, pianistė Virginija Ruzgienė itin meistriškai ir nuoširdžiai pasidalino savo asmenine ilgamete pedagoginio darbo patirtimi. Seminaro dalyviai dėmesingai stebėjo lektorės darbą, neabejotinai padariusį didžiulę įtaką tobulinant Klaipėdos miesto fortepijono pedagogikos meistriškumą,– mokytojos ugdytinių rengimas tarptautiniams konkursams subrandino kelias jaunųjų pianistų kartas. MB pirmininkė Vaiva Purlytė širdingai dėkoja renginio iniciatorėms ir rengėjoms – Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojoms metodininkėms Virginijai Dubinskienei ir Loretai Vainorienei. 
Back to top