Klaipėdos mieste žengtas dar vienas žingsnis nacionalinio švietimo projekto  „Lyderių laikas 3“ veiklų ir iniciatyvų grandinėje. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijoje 2019 m. vasario 20 dieną organizuotas mokyklinis lyderystės iniciatyvų renginys „Iniciatyvų tiltai“. Jame dalyvavo Klaipėdos Liudviko Sulpino progimnazijos ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos bendruomenių nariai. Susitikimą moderavo „Varpo“ gimnazijos direktorė Rasa Mašurinienė, kuri taip pat yra Klaipėdos miesto kūrybinės komandos dalis. Kadangi buvo pakviesti ne tik mokyklų iniciatyvinių grupių nariai, bet ir mokytojai, kurie iki tol dar nebuvo įsijungę į šį projektą, moderatorė trumpai supažindino su projekto tema „Patyriminis mokymas(is) bendradarbiaujant motyvuotai asmenybei augti“ bei siekiamo pokyčio vizija: efektyvi Klaipėdos patyriminio mokymo(si) tinklaveika (tinklas), motyvuojanti kiekvieną mokinį.

Vyko labai intensyvus darbas. Pirmiausiai susitikimo dalyviai apmąstė ir pasidalino savo įžvalgomis, kas kaip suvokia patyriminį ugdymą. Dirbdami grupėse apibendrino savo mintis  ir pastebėjo, kad dauguma šią sąvoką supranta panašiai. Kita veikla paskatino diskutuoti, kokios yra patyriminio mokymo  bendradarbiavimo galimybės tarp mokyklų. Antroje renginio dalyje gimė konkrečios idėjos galimoms Klaipėdos Liudviko Sulpino progimnazijos ir Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos bendroms patyriminio mokymo veikloms ir net buvo numatyta, kas bus šių idėjų ambasadoriai, atsakingi už jų įgyvendinimą praktikoje. Visos šios patirtys ir veiklos suteiks naudos miesto projekto įgyvendinimui. Susitikimas baigtas simbolinio tinklo „mezgimu“ pasidalinant geromis emocijomis ir norais toliau veikti kartu.

Back to top