Spalio 30 dienos pavakary Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos koncertų salė ūžte ūžė nuo aplodismentų. Juozo Karoso ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų mokytojai, tik šia proga susibūrę į ansamblius arba tapę solistais, įteikė savo mokiniams, mokinių tėveliams ir kitiems muzikos mylėtojams muzikinę dovaną – neelinį koncertą „Draugystės tiltas“.

                      Tie, kurie nestovi vietoj ir yra pilni įvairiausių užmojų, puikiai žino, kad dažniausiai įgyvendinti kokią fix idėją ar suburti komandą jai išpildyti ne visada pavyksta. Tenka įveikti daug kliūčių: atremti prieštaringas nuomones, aštrią kritiką ar nuneigti laiko stoką. Sudėtinga pažaboti ir neryžtingumą. Tačiau tik ne šiuo atveju. Minėtų muzikos mokyklų mokytojai entuziastai skyrė savo asmeninį laiką ir jėgas, kad tik įspūdingas renginys, liudijantis bendrystę ir profesionalumą, įvyktų. Juk ruošdamiesi koncertui, atlikėjai turėjo parinkti išskirtinę programą, rasti laiko keletai repeticijų, tartis dėl atlikimo interpretacijų, pabendrauti. Ir pastangos pasiteisino! Koncertas buvo toks įvairus ir toks prasmingas, kad jo būtinumu nesuabejojo nei klausytojai, nei atlikėjai, o Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojas Robertas Užgalis, kuriam teko koncerto vedėjo vaidmuo, savo pakilia nuotaika ir įkvepiančiomis mintimis džiugiai nuteikė publiką.

                      Koncertą pradėjusi Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytoja Alina Markova (fortepijonas) savo atlikimu tarsi perteikė neišsenkamą mokytojo kantrybės ir išminties tėkmę,  išsiliejusią Zigmo Virkšo kūrinyje „Tavo upė“. Fortepijono garsus pakeitė instrumentinis trio – Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Renata Kleibienė-Liasytė (fleita), Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojai Vidmantas Liasis (tūba) ir Vaiva Purlytė (fortepijonas) – ir koncertą praturtino muzikinių tembrų įvairumu, kūrinių atlikimo lengvumu bei susiklausymu. Džiugino

Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytoja Jana Aleknavičienė-Arutiunova (fortepijona), kuri paruošė intriguojantį kūrinį Janina Garścia ir Dennis Alexander miniatiūrų temomis „Parafrazė“, ir

į netikėtas kūrinių improvizacijas ir ansambliavimo viražus įsuko Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojos Viktorija Heinrichs (smuikas), Rasuolė Vizgaudienė (smuikas) ir Eglė Karbauskė (fortepijonas), savo techniškoje ir nuotaikingoje programoje privertusios dalyvauti ir klausytojus, kurie pritarė atlikėjoms plodami į besikeičiantį ritmą. Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Renata Kleibienė-Liasytė (fleita), Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojai Vaiva Purlytė (fortepijonas) ir Robertas Užgalis (akordeonas), prieš atlikdami žinomo prancūzų atlikėjo ir kompozitoriaus Richard Galliano „Tango pour Claude“, su klausytojais pasidalino žinia, kad šis sąstatas gimė netikėtai, kai Renata užsidegė noru prisijungti prie ansamblio vos tik išgirdusi pirmus akordus repeticijų metu.

                      Pakiliai ir romantiškai nuteikė klausytojus akordeono garsai. Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojas Žygimantas Laurinavičius (akordeonas) savo atlikimu nepaliko abejingų akordeono muzikai. Juozo Karoso muzikos mokyklos akordeono mokytojų ansamblis – Dalia Kubiliūtė, Irena Zadonskaja, Tatjana Tkačenko ir Robertas Užgalissukauptai atliko klaipėdiečio kompozitoriaus, vargonininko ir dirigento Gedimino Purlio kūrinį „Pjesė“.

Galiausiai svajingai suskambo gitaros ir smuiko garsai – Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja Renata Kleibienė-Liasytė (fleita) ir Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytojas Deividas Kontrimas (gitara) savo pasirinktu kūriniu Guy Bergeron ,,Promenade“ pakvietė pasivaikščioti miško pakraščiu.

                      Koncerto pabaigoje du išskirtiniai ansambliai visus pakylėjo smagiu muzikavimu. Džiazinę kompoziciją nuotaikingai atliko Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokytojų instrumentinis ansamblis. O jungtinis Juozo Karoso ir Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų liaudies instrumentų mokytojų ansamblis užtvirtino viso koncerto sėkmę ir reikalingumą.

Taigi idėja įgijo kūną, pasidabino spalvingu muzikiniu rūbu. Paklausite, kas išliko „Draugystės tilto“ garsams nutilus? Po koncerto dar ilgai neblėso emocijos, kolegos dalinosi video įrašais, fotografijomis ir pakilia nuotaika. Tad belieka tarti: sekite koncertų afišas, nes numatomas koncerto tęsinys!

                      Nuoširdžiai dėkojame visiems mokytojams, padėjusiems įgyvendinti metodinių dienų ir kolegas suartinančio koncerto idėją.

 

Back to top