1Logo pskc

                  Visa informacija saugoma senojoje interneto svetainėje www.kpskc.lt

Eil. Nr.MokyklaAutoriusDarbo pavadinimas rūšisAnotacija
1.Klaipėdos „Verdenės“

 

progimnazija

Diana KačenauskienėMetodinė medžiaga.

 

 „Kahoot programos panaudojimas 1-4 kl. muzikos pamokose“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kahoot – tai žaidimais pagrįsta mokymosi platforma, kuri naudojama mokinių refleksijai, nuomonės išreiškimui, formuojančiam vertinimui ir  įsivertinimui. „Kahoot“ įrankis leidžia kurti viktorinas, diskusijas, apklausas ir paruošti namų darbų užduotis. Kahoot apklausos sistema suteikia daugybę galimybių paįvairinti ugdymo procesą, svarbias teorines žinias pateikti kaip žaidimą, padeda mokytis linksmiau, su didesniu susidomėjimu ir skatina mokymosi motyvaciją. Dauguma viktorinų sukurta remiantis 1-4 klasės „Vieversio“ vadovėlio temomis.

 

Muzikos ženklai-1kl.

https://create.kahoot.it/details/c15b8d23-805a-4d1f-a48e-e3545b9b9c02

https://create.kahoot.it/details/3821b8b8-3086-496d-85cc-4548d2d05f37

Muzikos šalyje-1kl.

https://create.kahoot.it/details/cf29ddfc-a2c3-4459-97e8-d65fc5a2d79c

Pagalvok ir atsakyk-1kl.

https://create.kahoot.it/details/298625ff-ae18-42f7-9a68-9be4eaeb9f40

Kelionė į svečias šalis-1kl.

https://create.kahoot.it/details/e55c7929-46c1-43c8-8a58-f8ad78ecbde6

Muzikos kartojimas-1kl.

https://create.kahoot.it/details/5501db88-314e-480a-90d3-5d2a175a54a6

https://create.kahoot.it/details/6af3d9eb-01ec-4e18-a067-1bbde22fc6b9

Muzikos šalis. Kartojimas -1kl.

https://create.kahoot.it/details/61d18bf2-b8fc-4bab-910a-5ac7414a0389

Paukščiai giesmininkai-1,2 kl.

https://create.kahoot.it/details/f56b7c60-287b-4d92-995d-efec902a03f8

Vieversys-2kl.

https://create.kahoot.it/details/b63dec7b-3805-4c2e-a218-d222596da0a9

Vieversio laiškas-2kl.

https://create.kahoot.it/details/b63dec7b-3805-4c2e-a218-d222596da0a9

Miško simfonija-2kl.

https://create.kahoot.it/details/8f49e318-39fe-4e52-bd26-ceda3a0c52b1

Muzikos ženklų karusėlė-2kl.

https://create.kahoot.it/details/47ed59e0-ec4d-4bbe-bf6d-e16dee2f7a4d

Muzikos šalis-2kl.

https://create.kahoot.it/details/53e79afa-b3d7-457c-9695-58b8e5d92c1e

Muzikinė olimpiada-2kl.

https://create.kahoot.it/details/288675fd-3720-4bf5-992f-f4b14de7717e

Muzikos šalyje-2kl.

https://create.kahoot.it/details/dc505082-81a9-48b9-a991-cee66408824f

Įvairūs muzikos instrumentai-2kl.

https://create.kahoot.it/details/e9fc1f5a-1f4c-4dc2-a4cc-16e4943c2804

Pasaulio tautų muzika-2kl.

https://create.kahoot.it/details/4300abc6-95ac-41b6-8971-99a2e9d1ee59

Styginiai instrumentai-2-4 kl.

https://create.kahoot.it/details/a74b5fce-e2c6-4248-9650-b8de66075491

Garsai, natos, pauzės-2kl.

https://create.kahoot.it/details/6748999d-5ba5-4310-ba53-4dd187302be9

Valstybinės šventės ir simboliai-3,4 kl.

https://create.kahoot.it/details/8f160025-6411-48c2-8eb0-206e004ec2f1

Muzikos šalis- 3 kl.

https://create.kahoot.it/details/6018159a-7f10-4837-b53d-637cda2e0b99

Operos pasaulis-3kl.

https://create.kahoot.it/details/3fe60fa7-3e59-4bbe-85db-858cea3d3abb

Baleto magija-3kl.

https://create.kahoot.it/details/d1922047-7daf-4465-93bb-79320fbd8156

 

Pučiamieji instrumentai, 1dalis-3kl.

https://create.kahoot.it/details/e8f1bdd9-9f3c-4bb5-901e-f3203c3944c3

Pučiamieji instrumentai, 2 dalis-3kl.

https://create.kahoot.it/details/698a389c-ae6e-436e-adc0-e02eee9e2cd0

Garsai-3,4 kl.

https://create.kahoot.it/details/600d022f-1a21-4df3-a79b-cea0d609c7ed

Muzikos kūriniai-3,4 kl.

https://create.kahoot.it/details/75fe7825-84fd-44e0-a1be-be53f4b5cac2

Muzikos šalyje-4kl.

https://create.kahoot.it/details/470b8b3e-ea1b-4a98-8352-e1ab108d0086

Garsai ir rankų ženklai-4kl.

https://create.kahoot.it/details/83b7c559-c2ec-4e49-9ee3-39ad4a001770

Muzikos formos-4kl.

https://create.kahoot.it/details/97b4a877-3fed-47f3-b6e5-c91a7e7e397e

Muzikos terminai-4kl.

https://create.kahoot.it/details/043e2f61-b1d5-4517-a7a4-380e93f54dc1

Muzikos ženklai-4kl.

https://create.kahoot.it/details/4aee18d7-279d-49ff-86c2-d3630741818e

 

Eina saulė aplink dangų-4kl.

https://create.kahoot.it/details/d7c85601-8e48-41eb-aa97-d4f785b3935c

Muzikuojantis pasaulis-4kl.

https://create.kahoot.it/details/17362cfc-ed9f-470c-ae24-ad2d270b6cd9

Muzikos kūriniai-4kl.

https://create.kahoot.it/details/11ff9469-4539-4e33-a203-d8c7f0d4b694

Pakartok ir prisimink-4kl.

https://create.kahoot.it/details/c63adf3f-ad43-4327-93ac-02359dded69b

Viversys.Kartojimas- 4kl.

https://create.kahoot.it/details/c60014ff-640a-4ac8-990b-f0c7bf0d02c1

Fleita

https://create.kahoot.it/details/95a5573e-4143-49cc-839f-d4a2fdb0f58f

Natos-pauzės

https://create.kahoot.it/details/ba30d86a-e4fe-4cbe-9292-6e227d2816f3

2.Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

 

 

Veronika Jasinskienė

 

 

„Plokštumos figūros + nata = ?“

 

 

Pamoka skirta integruoti matematiką ir muziką, siejant plokštumos geometrinės figūras  ir natų vertes. Matematikos pamokose mokomasi plokštumos geometrinių figūrų, o muzikos pamokose mokiniai mokosi natų, jų verčių. Pastebimas glaudus ryšys tarp geometrinių figūrų ir natų, jų verčių. Ši pamoka atspindi praktinį matematikos žinių taikymą kitoje srityje, šiuo atveju muzikoje. Mokiniai pamokos metu integruoja įgytas matematikos ir muzikos žinias, tokiu būdu įgydami papildomas patirtis. Pamokos metu mokiniai jaučiasi puikiai, pastebimas pasitikėjimas savimi, savo žiniomis. Tai skatina mokinių motyvaciją mokytis, galima prielaida – mokinių pasiekimai pagerės. Pamokos struktūra paprasta ir aiški: I dalyje: kartojimas iš matematikos pusės ir muzikos pusės, II dalyje: integruotos užduotys, III dalyje: kūrybinė užduotis. Pamokos intarpuose: šokis pagal geometrinę figūrą. Naudojamas kaupiamasis vertinimas ir įsivertinimas, pamokos pabaigoje reflektuojama. 

 

https://www.kpskc.lt/metodine-medziaga-nuotoliniam-mokymui/

3.Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijaVilija Prikockienė„Muzika ir trupmenos“Pamokoje mokiniai puikiai kūno judesiais perteikia natų vertes. Pakartoję natų vertes, kas yra metras, taktas, kokius žino muzikos metrus atlieka įvairias užduotis susijusias su matematika. Pamokos metu mokosi paversti paprastąsias trupmenas į natas ir atvirščiai.Šioje pamokoje atsiskleidžia mokinių kūrybiškumas, susitelkimas darbui, vyrauja puikus klasės mikroklimatas. Mokiniams labai patinka kūno perkusija. Puikiai atlieka „Bom snap clap“. Mokiniai gali pasakyti kokiomis natų vertėmis užrašyti kūno perkusijos kūrinėlį. Skaidrėse medžiagos pateikta gana daug. Kiekvienas mokytojas gali pasinaudoti dalimis tokiu būdu geriau įsisavins pamokos medžiagą ir patirs gerų emocijų, ir įtvirtins muzikos ir matematikos sąsajas.

 

https://www.kpskc.lt/metodine-medziaga-nuotoliniam-mokymui/

 

4.Klaipėdos „Verdenėsׅ“ progimnazijaDiana KačenauskienėMetodinė medžiaga.

 

 „Mokausi žaisdamas“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Mokausi žaisdamas“, skirta muzikos pamokoms 1-4 klasėse.

 

 LearningApps.org“ yra  įdomi bei produktyvi mokymo ir mokymosi platforma. Tai programa, skatinanti mokinių domėjimąsi muzika, padedanti kuo daugiau išmokti ir sužinoti. Šioje platformoje galima kurti kryžiažodžius, dėliones ir kitas įdomias užduotis, kurias mokiniai aktyviai atlieka. Pagal esamus pavyzdžius buvo sukurtas 31 žaidimas,  padedantis mokiniams geriau pažinti natas, garsus bei muzikos instrumentus.

https://learningapps.org/user/divara

 

 Quizizz–tai nesudėtingo valdymo vertinimo/mokymosi aplinka. Naudodamiesi šiuo įrankiu, mokiniai ir klausimą, ir atsakymus mato savo planšetės, kompiuterio, telefono ekrane. Tai dinamiškas ir įtraukus žinių patikrinimas tiek individualiai, tiek gyvojo žaidimo metu mokiniams varžantis tarpusavyje. Daugumos viktorinų klausimai sukurti remiantis 1-4 klasės „Vieversio“ vadovėlio temomis.

Keliaukime į muzikos šalį

https://quizizz.com/admin/quiz/60589862652534001cfa5ab9/keliaukime-%C4%AF-muzikos-%C5%A1al%C4%AF-kl

https://quizizz.com/admin/quiz/60222b48ae5796001f7daa2b/muzikos-%C5%A1alis-kl

https://quizizz.com/admin/quiz/602241474a4da7001b8d0bb8/muzikos-%C5%A1alis

https://quizizz.com/admin/quiz/5e9c0843c48466001bd8ab64/muzikos-%C5%A1alis-kl

Pavasario šaukliai

https://quizizz.com/admin/quiz/60585748b56373001bf28948/pavasario-%C5%A1aukliai-klas%C4%97

https://quizizz.com/admin/quiz/5ee88bf747e0a8001b291304/pauk%C5%A1%C4%8Diai-giesmininkai-balsai

Muziko profesijos-1kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/60449cd71e6d95001bea9d88/muziko-profesijos-kl

Muzikos garsai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ed630b437ae18001c9136dd/muzikos-garsai

https://quizizz.com/admin/quiz/6007c719531e140020e2a2c4/garsai-kl

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae9c7de3d319b001e4e5bc8/garsai-raid%C4%97s

https://quizizz.com/admin/quiz/5eba8a4a4cc200001b12c327/raidiniai-gars%C5%B3-pavadinimai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae453219b61d4001a018c2f/garsai

Mažoji muzikos istorija-4kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5e22f7c9e65a1f001bb95c19/ma%C5%BEoji-muzikos-istorija

https://quizizz.com/admin/quiz/5bf6ab5e6822b3001df12ab7/ma%C5%BEoji-muzikos-istorija

Įvairūs instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5eb10485e88f3d001dade5ed/pu%C4%8Diamieji-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5af825e14cf83d001accf4a9/klavi%C5%A1iniai-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae8269f540499001ba600d4/muzikos-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae855a3f45291001eb857da/instrumentai-mu%C5%A1amieji

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae851befd499e001b4481d5/instrumentai-kl

https://quizizz.com/admin/quiz/5ae463b39b61d4001a018d40/muzikos-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ac323f81de20b0019c6657b/lietuvi%C5%B3-liaudies-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5ac1dad71de20b0019c5d874/pu%C4%8Diamieji-instrumentai

Styginiai instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/60755a06f7986e001cd10e35/styginiai-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/5af81f434cf83d001accf3a6/styginiai-instrumentai

https://quizizz.com/admin/quiz/609227f521e5cd001d68029a/smuikas

https://quizizz.com/admin/quiz/604f70739d8c53001b18bdeb/styginiai-grie%C5%BEiamieji-instrumentai

Vabzdžių linksmybės-2kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/605e0cda95e8bc001bf1441e/vabzd%C5%BEi%C5%B3-linksmyb%C4%97s

Jie garsina Lietuvą-2kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5f33f574ef5227001b702bfe/jie-garsina-lietuv%C4%85

Kodėlčius-2kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5f33eac792c22b001b2e583a/kod%C4%97l%C4%8Dius

Muzikinė olimpiada-2kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5f329a638204ad001bc5e513/muzikin%C4%97-olimpiada

Pasaulio tautų muzika-2kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5eb8ee99f2855b001b7d48dc/pasaulio-taut%C5%B3-muzika

Vieversys-1,2 kl.

https://quizizz.com/admin/quiz/5ac0fc5a1de20b0019c578bb/vieversys-kl

5.Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijaVilija Prikockienė„Vanduo ir energija“Pamokoje mokiniai išklauso keturių kūrinių fragmentus. Skambant tam  tikrai kūrinio ištraukai mokiniai popieriaus lape spalvomis perteikia savo patirtas emocijas. Tokiu būdu galima sužinoti kokia muzika klasėje veikia teigiamai mokinių emocijas ir galima gerinti per muzikos klausymą klasės emocinį mikroklimatą. Pamokoje išsamiai išdėstytas M.  Emoto eksperimentas, kaip muzikos garsai veikia vandenį, žmogaus emocijas, kokie kristalai susidaro skambant vienai ar kitai muzikai.. sužinom kaip muzika veikia augalų auginimui. Sužino su  „Agua Lingua“ vizualizuoto garso paveikslai, jų technika „Matyk ką girdi“. Po pamokos mokinys jau gali atsakyti sau į klausymą Kam ta muzika reikalinga?

 

https://www.kpskc.lt/metodine-medziaga-nuotoliniam-mokymui/

 

Mums svarbi Jūsų nuomonė
Parašykite atsiliepimą apie interneto svetainę ar institucijos veiklą