Uždegti širdį, įkvėpti viltį,  nuskraidinti sielą reikia ypatingos galios ar pašaukimo dovanoti save.  Tokią galimybę gali suteikti muzika ir intrumentas, kuris atsiskleidžia tik tikro profesionalo rankose. Būtent tokie profesionalai, Klaipėdos miesto Jeronimo Kačinsko ir Juozo Karoso muzikos mokyklų mokytojai,  susirinkę spalio 5 d., padovanojo jau tradiciniu tampantį koncertą JUOKAIS IR RIMTAI. Scenoje pasirodę atlikėjai solistai, duetai, ansambliai jautriai paminėjo Tarptautinę mokytojų dieną, pagerbė ir Anapin išėjusius muzikos mokytojus kolegas.
Koncerto klausytojai – buvę ir esami kolegos, mokiniai – aplodismentais ypač sveikino jungtinį minėtų muzikos mokyklų mokytojų orkestrą, suburtą mokytojo Roberto Užgalio.  Tikimės, kad ši graži Klaipėdos miesto muzikos mokyklų metodinio būrelio iniciatyva drauge su mokyklų vadovais ir mokytojais bus ir toliau puoselėjama.
Su Tarptautine mokytojų diena dar kartą, mieli mokytojai, kuriais gali didžiuotis mokiniai, sekdami Jūsų profesionalumo ir subtilaus artistiškumo pavyzdžiu!

 

Back to top