Ši savaitė buvo turtinga Klaipėdos miesto metodinių būrelių veiklomis. Gegužės 19 d. įvyko net trys renginiai. Šokio mokytojai aptarė nuotolinio mokymo(si) iššūkius, pasidalino patirtimi, aptarė nuotolinio mokymo vertinimo pokyčius bendrojo lavinimo, muzikos ir meno bei neformaliojo ugdymo įstaigose. Buvo įdomu išgirsti, kaip buvo paminėta Tarptautinė šokio diena. Mokytojai nors ir pavargę, bet jau pradeda planuoti 2020 m. II pusmečio metodinio būrelio veiklą. Rudenį žadama organizuoti mokslinę-metodinę konferenciją. Buvo tariamasi dėl temų, numatomi lektoriai ir kiti svarbūs klausimai.
Taip pat virtualioje aplinkoje rinkosi ir etikos mokytojai. Buvo paminėta Etikos diena, aptartas projektas „Gėrio knyga“, kuris susilaukė didžiulio dėmesio, ir mokyklos labai aktyviai į jį įsitraukė. Na, ir žinoma, pasidalinta nuotolinio mokymo patirtimi.
Gegužės 19 d. taip pat įvyko technologijų mokytojų metodinė diena „Nuotolinis technologinis ugdymas. Nauja patirtis“. Buvo pristatyti 5 pranešimai, kuriuose mokytojai dalinosi savo patirtimi, pristatė įdomias mokymosi programas technologiniam vaikų mokymui, pristatė vaizdo pamokas bei reflektavo savo patirtis.
Gegužės 20 d. įvyko ikimokyklinio ugdymo mokytojų diskusija „Ar tikrai nuotolinio ugdymo iššūkis įveiktas? Ikimokyklinio ugdymo mokytojų patirtis“. Joje dalyvavo net 60 mokytojų. Aptarę savo patirtis dirbant nuotoliniu būdu nutarėme parengti rekomendacijas, kurios padėtų lengviau strateguoti nuotolinį mokymą.
Galime daryti išvadą, kad nuotolinis mokymas iš iššūkio jau virsta kasdienine rutina. Tačiau reikia pripažinti, kad mokytojai atiduoda visą energiją ir jėgas, o jų resursai riboti. Gerai, kad artėja vasara!

Back to top