2017m. spalio 11 d. Klaipėdos universitete su „I Have Rights“ partneriais buvo aptarti Italijoje rugsėjo mėnesį vykę mokymai, į kuriuos bendru sutarimu buvo atrinktos ir deleguotos kelios pedagogės iš Klaipėdos „Gabijos“, „Verdenės“, „Versmės“, Martyno Mažvydo, Gedminų progimnazijų. Projekto, finansuojamo Europos komisijos ir Prancūzijos nacionalinės Erazmus+ programos agentūros, dalyviai pristatė Italijoje vykusio seminaro medžiagą mokyklų atstovams, partneriams iš Dvasinės pagalbos jaunimui centro ir Klaipėdos pedagogų ir švietimo centro. Susitikimo tikslas – suteikti vidurinių mokyklų mokytojams įgūdžių, susijusių su daugiakultūrėmis klasinėmis vertybėmis, pasidalinti įgytomis tarptautinėmis kompetencijomis, pagrįstomis žmogaus teisių ir nediskriminavimo vertybių supratimu.
Nors šiuo metu Lietuvoje imigracija nėra tokio masto kaip Italijoje ar Prancūzijoje, bet lektoriai pažymėjo, jog imigracijai didėjant ir Lietuvos mokytojai pokyčiams turi ruoštis: ugdant jaunąją kartą būtina atkreipti dėmesį į vaikų teises, į tarptautines žmogaus teisių konvensijas. Be to, vaikų aktyvieji ugdymo metodai, refleksija, dalykų integracija, tolerancija ir pagarba kiekvienai asmenybei – būtinas ugdymo sėkmės laidas.

Back to top