Balandžio 11 d. Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijoje ketvirtąjį kartą susitiko respublikinio projekto „Pažink Lietuvos etnografinius regionus“ dalyviai. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras džiaugiasi ir palaiko tokias iniciatyvas. Projekto idėjos autorė ir koordinatorė Lina Litvinė, Klaipėdos „Gabijos“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, projektu siekė skatinti domėtis Lietuvos regionų kultūriniu paveldu, suvokti kultūros paveldo išsaugojimo svarbą šiuolaikinėje kultūroje ir ugdyti mokinių siekį pažinti Lietuvos etnografinius regionus, suprasti jų savitumą. Eilę metų idėją palaiko „Gabijos“ progimnazijos direktorė Inga Kurlavičienė, kuri projekto dalyviams kasmet dovanoja kelionę. Jos metu mokiniai gali aplankyti bei iš arti pažinti objektus ir apylinkes būtent to regiono, kuris buvo tyrinėjamas. Per ketverius metus mokiniai drauge su mokytojais iš įvairių bendrojo ugdymo įstaigų stengėsi pažinti Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos etnografinių regionų kultūros objektus, tarmių ypatybes, tų regionų žymių žmonių biografijas, dainas, šokius, kitą kultūrinį palikimą. Šiemet dalyviai virtualiai keliavo ir pristatė pranešimus, kuriuose atsiskleidė jų žinios apie Aukštaitijos regioną. Įdomu pastebėti, kad mokiniams talkino įvairių dalykų mokytojai: technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, šokio ir muzikos, istorijos, geografijos, informacinių technologijų, neformaliojo švietimo mokytojai. Projekte dalyvavo mokiniai iš Klaipėdos Maksimo Gorkio, Simono Dacho, Martyno Mažvydo, ,,Versmės“, ,,Saulėtekio“ progimnazijų, ,,Medeinės“ ir Litorinos mokyklų. Gėrėjomės svečiais iš Klaipėdos ,,Sendvario“ progimnazijos, kurios folkloro kolektyvas „Pupos“ dovanojo lietuvių liaudies dainą „Aš išėjau į turgelį“, o mokinių valdomi molinukai pragydo paukščių balsais. Pilietinis projektas, leidžiantis mokiniams pažinti gimtąjį kraštą ir pamilti jį labiau, baigiasi, tačiau dar laukia kelionė ir nauji įspūdžiai. Tikimės, kad ji suteiks, kaip ir ankstesnės, ne tik naujų žinių, bet ir gerų emocijų.

Back to top