šokiai

Kovo 13 d. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai ir pedagogai iškilmingai paminėjo labai reikšmingą lietuviams įvykį – Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų sukaktį. Penktą kartą šventiniame, jau tradiciniu tapusiame, koncerte „Praeitis augina ateitį: vedu tave per gimtąją žemę“ žaismingas vaikų juokas, grakštūs šokio žingsneliai, skambios dainos  džiugino visus susirinkusius žiūrovus didžiojoje Žvejų rūmų salėje. Koncerto metu scenoje pasirodė ugdytiniai net iš 43-jų Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Renginį vainikavo skrabalų virtuozas Regimantas Šilinskas. Maestro unikaliu muzikos instrumentu – skrabalais – atliko nuotaikingus muzikinius kūrinius, kuriems pritarė 400 mažųjų koncerto dalyvių. Renginį režisavo ir scenografiją paruošė Klaipėdos miesto meninio ugdymo mokytojų būrelis. Meninio ugdymo mokytojų kūrybinė grupė: Daiva Šilinskienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Žuvėdra“), Rūta Budinavičienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Volungėlė“), Regina Bočkienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Puriena“), Larisa Babonienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Alksniukas“), Loreta Aukštuolienė (Klaipėdos RUC), Daiva Gasiūnaitė-Šeštokienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Šaltinėlis“), Lina Žilienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Inkarėlis“), Nijolė Pranevičienė (Klaipėdos lopšelis-darželis „Vyturėlis“), nustebino žiūrovus išmoningomis šokių choreografijomis, judesių improvizacijomis, scenografijos idėjomis.

Kiekviena koncerto dalis prasidėjo įgarsintomis vaikų mintimis: „Mano namuose yra daug pasakų… Man labai patinka pasakos, nes, kada mama man jas seka, aš visko iš ten galiu sužinoti ir kartais labai greit užmiegu… Prisislenku arti, kad man būtų šilta ir tada ji man seka… Mamyte, gali pasekti pasaką? O kas gyvena toj pasakėlėj?“ – tokiais vaikų žodžiais prasidėjo įvadas į pirmąją koncerto dalį. Paslaptingoje I-osios dalies judesio improvizacijoje „Seniai, labai seniai…“ prie degančio laužo šoko „vaidilutės“, žybčiojo „jono vabalai“, skraidė „juodvarniai“, raitėsi „žalčiai“.

            „Kai aš būnu kaime, man ten labai patinka… Mano kaime yra senelis, močiutė ir šuniukas… Avinukai yra labai balti ir jiems labai patinka vaikščiot po pievas… Jie verkia taip beee… beee… beee“… II-oje koncerto dalyje žiūrovai pamatė improvizuotą „avinėlių“ ganymo sceną. Pasigirdus ožragio garsams į sceną susirinko būrys „piemenukų“. Jie sėdėjo ant „kelmų“, pūtė dūdas, traukė smagias dainas, šoko su lazdomis.

            „Aš Lietuvą myliu… Lietuva yra gražiausia iš viso pasaulio… Man patinka Lietuvoje, nes aš čia gimiau, čia mano namai ir mes dainuojame visokias dainas apie Lietuvą …“ – III-ia koncerto dalis prasidėjo įspūdingu „verpsčių“ pristatymu. Skambant lietuvių liaudies melodijų pynei, į sceną sugužėjo mažieji Lietuvos „amatininkai“. Jie šoko „Kalvelį“, drožė „klumpes“, vežė prekes į „turgelį“ linksmai dainavo apie savo mylimą tėviškėlę.

            „Man patinka Lietuvoj, nes gyvenu Klaipėdoj, čia yra daug žmonių, kurie myli visus, yra daug laivų, yra daug vaikų… Gimtadienį Lietuvos reikia švęsti gražiai, turtingai ir laimingai…“ – IV-oje koncerto dalyje žiūrovai buvo pakviesti apsilankyti nuostabiame Pamario krašte. Skambant Klaipėdos krašto melodijoms susibūrė didžiulis būrys mažųjų pamariškių. Suko, vijo ratelius, „sėjo kanapę“, traukė dainas apie „pucelę“, „kiškį pamariškį“.

            Vaikų pamąstymu apie skrabalus prasidėjo renginio finalas: „Aš moku groti su senoviškais šaukštais… Man labai norisi išmokti groti su akordeonu, nes labai įdomu kaip su juo reikia groti… Kas yra tie skrabalai, gal barškučiai?… Skrabalai reiškia muziką, skrabalai gali garsiai skambėti, skrabalėti!“. Išvydus į sceną įstumiamą unikalų instrumentą – skrabalus – sužibėjo ir žiūrovų, ir mažųjų artistų akys. Kaipgi nepritarti maestro Regimantui, kai jis taip smagiai žongliruoja lazdelėmis keliaudamas per „medines dėžutes“! Mediniais šaukštais, lazdelėmis, dūdelėmis vaikučiai prisijungė prie Regimanto paskelbtos nuotaikingos šventinės polkos, kurią palydėjo audringi žiūrovų plojimai.

Renginys pateisino visų mūsų lūkesčius, o mažieji artistai įrodė, kad auga nuostabi, šokanti, dainuojanti, savo šalį mylinti ateities karta.

Back to top