>>Priešmokyklinis ugdymas

Eil. Nr.

Autorius (įstaiga)

Darbo pavadinimas, (rūšis)

Anotacija

1.

Renata Sondaitė
Klaipėdos jaunimo centras, vaikų dizaino studija „Kukutis“
Kūrybiškumo ugdymo užduotys
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams
>>Parsisiųsti
2015 m. kovas

Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimai. 2014 lapkričio 6 d.

Konferencijos progrtama – lankstinukas >>Žiūrėti

Eil. Nr.

Autorius (įstaiga)

Darbo pavadinimas, (rūšis)

Anotacija

2. Laima Kargajevienė
Klaipėdos l.-d. „Liepaitė“
Projektinė veikla vardan veiksmingo vaikų ugdymo Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
3. Jolita Zabitienė
Klaipėdos l.-d. „Žilvitis“
K. Donelaitis mūsų širdyse Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
4. Aušra Žvirzdinienė
Klaipėdos l.-d. „Versmė“
Metų spalvos Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
5. Ineta Mačiulaitienė
Klaipėdos l.-d. „Giliukas“
Keliaujame kalbos takeliu Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
6. Vilija Jakštienė
 Klaipėdos l.-d. „Bitutė“
Draugystė ugdo kūrybiškumą Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
7. Aušra Žvirzdinienė, Lina Petrikaitienė,
Elena Rzianina
Klaipėdos l.-d. „Versmė“
Aš ir laikas Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
8. Zita Jakienė
Klaipėdos regos ugdymo centras.
Pelėdžiukai myli knygą Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
9. Laima Rimkienė
Klaipėdos l.-d. „Linelis“
Lavindami pirštukus – laviname kalbą Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
10. Eglė Avilovienė
Klaipėdos l.-d. „Vyturėlis“
Sveikos gyvensenos formavimas kasdienėje veikloje Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
11. Vida Nausėdienė
Klaipėdos l.-d. „Volungėlė“
Vėtrungė vaikystės namams Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
12. Aistė Kriščiūnienė
Klaipėdos l.-d. „Ąžuoliukas“
Šviesos ir tamsos, dienos ir nakties kaita Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
13. Eglė Mineikienė
 Klaipėdos l.-d. „Klevelis“
Obuolio ir kriaušės nuotykiai Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
14. Violeta Jakimovičienė
 Klaipėdos l.-d. „Pagrandukas“
Vaikas – aktyvus ugdomosios aplinkos kūrėjas Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
15. Dagna Volkovaitė
 Klaipėdos l.-d. „Puriena“
Kompetencijų plėtojimas projektinėje veikloje Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
16. Dalia Jonaitienė
Klaipėdos l.-d. „Klevelis“
Visata vaiko akimis Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Žiūrėti
17. Kristina Kniukštienė
Klaipėdos l.-d. „Sakalėlis“
Apskritas žmogeliukas, raudonas šoneliukas Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
18. Liudmila Staražinskienė
Klaipėdos l.-d. „Ąžuoliukas“
Gėrį ir grožį kuriame darbu Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
19. Renata Juodikaitytė
Klaipėdos l.-d. „Puriena“
Kūrybiniai ledo darbai Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
20. Vilma Ruškienė
Klaipėdos l.-d. „Vėrinėlis“
Žaliuoju takeliu saulės pasitikti Klaipėdos miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų praktinės konferencijos  „PROJEKTAS – KŪRYBIŠKAS VAIKŲ UGDYMO „RECEPTAS“ pranešimas. 2014 lapkričio 6 d.
>>Parsisiųsti
Back to top