Pastarosios dvi savaitės mokytojams, kurie dar vasarį įsijungė į 80 akademinių valandų programą – kūrybinį projektą „Mokykis muziejuje“ – ir tęsia savo veiklas, išties karštos. Jūrų muziejuje rugsėjo 10 d. prasidėjo praktinė mokymų sesija „Pamoka muziejuje“. Visą rugsėjo mėnesį mokytojai kviečiami konsultuotis, bendradarbiauti su kolegomis ir išbandyti savo sukurtas pamokas muziejaus erdvėse drauge su mokiniais. Tad mokytojai generuoja mintis ir drauge su muziejaus edukatoriais bei muziejaus projektų vadove Vida Narveišyte, aptarę pamokų turinį, jų vyksmą, tobulina pamokų „scenarijus“.

Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras drauge su Lietuvos jūrų muziejumi  į partnerystės projektą, tiksliau 4 dalių, arba kaip įvardijome mokytojų bendruomenėms, modulių mokymo(si) ciklą „MOKYTIS MUZIEJUJE. Atrask. Pažink. Patirk“ įsijungė 2020 m. vasario mėnesį. 

Šio bendradarbiavimo tikslas – pritaikyti Lietuvos jūrų muziejuje saugomų intelektualinių resursų ir muziejaus rinkinių arsenalą bendrosioms ugdymo programoms. Abi bendradarbiaujančios įstaigos siekia bendro mokymų(si) ciklų rezultato – drauge su mokytojais ir Lietuvos jūrų muziejumi parengti metodinę priemonę, atliepiančią bendrojo ugdymo programą. Joje būtų surinktos ir pateiktos mokytojų sukurtos pamokos, prieinamos visiems Lietuvos mokytojams. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro darbuotojai džiaugiasi ir yra dėkingi už partnerystę su Lietuvos jūrų muziejumi. Projektas išties unikalus: mokytojai turėjo galimybę ne tik naujai pažinti muziejaus erdves, susitikti su kūrybininkais, mokytojais praktikais, bet ir keisti mokytojo požiūrį į ugdymo procesą, saviraiškos galimybes, bendradarbiauti su įvairių dalykų mokytojais, muziejaus darbuotojais.

Rugsėjo mėnesį susitikimus lydi kūrybos kupinas darbas: atliekamas aptariamos ir generuojamos įvairios idėjos, kaip sukurti įvairių tipų pamoką –integruotą, gryną, kontaktinę ar virtualią – ar pamokų ciklą dirbant individualiai ar / ir komandoje su kolegomis. Kviečiami mokytojai kurti pamokas pamokų įvairias variacijas ta pačia tema arba vystyti temą, išgeneruotą darbuotėse su kolegomis. Dabarties siekiamybė – išbandyti sukurtas pamokas muziejaus erdvėse su mokiniais rugsėjo mėnesį ir patobulinti jų scenarijus rengiant aprašus kaip metodinę priemonę.

Back to top